Antykryzysowe zmiany w prawie pracy – 8 rekomendacji pracodawców

Antykryzysowe zmiany w prawie pracy – 8 rekomendacji pracodawców
Dokument aktualny

22.02.2021

W trakcie kryzysu i wychodzenia z niego przedsiębiorstwa muszą mieć narzędzia do elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby dotyczące przyjmowania nowych pracowników – oceniają eksperci pracodawców. Konfederacja Lewiatan przedstawiła w tym zakresie 8 postulatów, które zakładają m.in. doprecyzowanie reguł stosowania pracy zdalnej, czy zwiększenie dostępności środków na wsparcie podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników.

Obecne rozwiązania nie odpowiadają na potrzeby pracodawców

W ocenie organizacji pracodawców – obecny kształt regulacji stanowi miks przestarzałych przepisów – nie uwzględniających, np. możliwości pracy przez Internet – oraz zaostrzania regulacji w kierunku zapewnienia stabilności zatrudnienia, które przyjmowano w okresie dobrej koniunktury gospodarczej i niskiego bezrobocia.

– Proponujemy przyjęcie pakietu zmian, które ograniczyłby ryzyko zwolnień i pozwoliły firmom utrzymać, a nawet zwiększyć zatrudnienie, dzięki lepszym możliwościom zarządzania zasobami pracy w firmie i dostosowaniu ich wykorzystania do bieżących potrzeb – wskazał Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

8 rekomendacji dotyczących rynku pracy – propozycje Konfederacji Lewiatan

1.

doprecyzowanie zasad stosowania pracy zdalnej

2.

zwiększenie możliwości załatwiania spraw pracowniczych drogą elektroniczną. Kontakt pracodawca-pracownik w zakresie realizacji umowy o pracę (np. rozliczanie czasu pracy, oświadczeń, zaświadczeń pracowników dla potrzeb ZUS),

3.

zwiększenie dostępności środków na wsparcie podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników

4.

wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania zatrudnienia na czas określony oraz zwiększenie dopuszczalnej liczby zawieranych umów na czas określony z jednym pracodawcą do końca 2021 roku

5.

zapewnienie stabilności zatrudnienia pracowników tymczasowych przez przejściowe wydłużenie możliwości zatrudnienia pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę użytkownika do 30 miesięcy w ciągu 36 miesięcy (obecnie jest to maksymalnie 18)

6.

wprowadzenie kont czasu pracy/wynagrodzeń - umożliwienie rozliczania czasu pracy w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym

7.

wsparcie mobilności osób zwalnianych poprzez rozszerzenie grupy beneficjentów bonu na zasiedlenie na wszystkie osoby pozostające bez pracy oraz powiązanie wysokości wsparcia z liczbą osób w gospodarstwie domowym

8.

powiązanie zasiłku dla bezrobotnych z wysokością utraconego wynagrodzenia

Źródło:
Konfederacja Lewiatan

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel