Będzie łatwiej o zapewnienie pracownikowi posiłku profilaktycznego

Będzie łatwiej o zapewnienie pracownikowi posiłku profilaktycznego

Leszek Skupski

05.07.2019

Od 9 lipca 2019 r. pracodawca zyska nowe możliwości w zakresie zapewnienia posiłku profilaktycznego pracownikom, którzy zatrudnieni są u pracodawcy w warunkach szczególnie uciążliwych.

Przypomnijmy, że pracodawca, który zatrudnia pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych ma obowiązek zapewnić im nieodpłatnie posiłki profilaktyczne, w formie jednego dania gorącego. Obowiązek ten wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279).

Komu należy wydawać posiłki profilaktyczne?

Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

  1. w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,

  2. w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

  3. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,

  4. przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

  5. na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Jak po zmianach pracodawca zapewni posiłki?

Obecnie w sytuacji gdy w związku z rodzajem wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom posiłków może on jedynie zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, lub przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Jednak od 9 lipca 2019 r. pracodawca zyska nowe możliwości w zakresie zapewnienia pracownikom posiłku profilaktycznego. Jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych pracodawca nie będzie miał możliwości wydawania pracownikowi posiłku w formie jednego dania gorącego, będzie mógł zapewnić pracownikowi możliwość spożycia posiłku w inny sposób, w szczególności przez przekazanie:

  • produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub

  • bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku.

Zastosowanie przez pracodawcę nowego sposobu zapewniania posiłków profilaktycznych będzie uzależnione od przeprowadzenia w tym zakresie obowiązkowych konsultacji z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi.

Podstawa prawna: 
Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel