Badania wstępne po 30 dniach od zmiany pracy – nadal obowiązkowe

Badania wstępne po 30 dniach od zmiany pracy – nadal obowiązkowe

Leszek Skupski

11.07.2019

Nie będzie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku odbycia wstępnych badań lekarskich, w sytuacji, gdy zostaje on zatrudniony u nowego pracodawcy po upływie 30 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia, pomimo, że posiadane przez niego orzeczenie lekarskie zachowuje aktualność.

We wtorek rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo (PPP) zakładający wprowadzenie kilkudziesięciu nowych ułatwień dla biznesu. Wśród szeregu planowanych zmian początkowo zakładał on również m.in. możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań, w sytuacji, gdy przedstawione przez niego orzeczenie, wykonane u poprzedniego pracodawcy, pozostaje aktualne. Ostatecznie jednak rozwiązanie to nie znalazło się w wersji pakietu, którą przyjął rząd.

Badanie u poprzedniego pracodawcy – ważne do 30 dni

Kodeks pracy pozwala, by wstępnym badaniom lekarskim nie podlegały m.in. osoby przyjmowane do pracy na dane stanowisko u innego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Możliwe jest to pod warunkiem, że osoba ta posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania, a pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na stanowisku, na którym zostanie ona zatrudniona.

Pakiet zmian początkowo zakładał, że w przypadku zmiany pracodawcy pracownik nie będzie zmuszony wykonać kolejnych badań lekarskich (o ile wcześniejsze orzeczenie wciąż posiada ważność) nawet w przypadku, gdy zostanie on zatrudniony po upływie 30 dni od zakończenia pracy u poprzedniego pracodawcy. Jednak temu rozwiązaniu przeciwstawiała się m.in. PIP, wskazując, że nowe przepisy zwiększałyby ryzyko powstania sytuacji, w których pracownicy byliby zatrudniani na stanowiskach pracy, której nie mogą wykonywać z uwagi na swoje aktualne przeciwskazania zdrowotne.

Ułatwienia czekają pracowników gastronomii

Przewidziane PPP udogodnienia nie ominą natomiast pracowników gastronomii. Przyjęta przez rząd wersja pakietu zakłada, że będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w okresie ważności tego orzeczenia.

Przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt zmian w ponad 60 ustawach we wtorek 9 lipca br. przyjęła Rada Ministrów. Teraz trafi on do Sejmu.

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel