PPK w średniej firmie: mijają terminy zawarcia umów

PPK w średniej firmie: mijają terminy zawarcia umów
Dokument aktualny

21.10.2020

Przypominamy, że na przełomie października i listopada 2020 r. upływają terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, zawierane przez pracodawców zatrudniających odpowiednio co najmniej 20 i 50 osób zatrudnionych.

Pracownicze plany kapitałowe są wdrażane etapowo. Obecnie do PPK zobowiązani są przystąpić pracodawcy tzw.:

  • II grupy – zatrudniający na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób, a także

  • III grupy – zatrudniający na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób.

Zapamiętaj!

W przypadku tych podmiotów zatrudniających wprowadzenie PPK polega na podpisaniu z wybraną instytucją finansową dwóch umów: umowy o zarządzanie PPK (w terminie do 27 października 2020 r.) oraz umowy o prowadzenie PPK (najpóźniej do 10 listopada 2020 r.).

W ostatnim etapie PPK wprowadzą pozostałe podmioty zatrudniające czyli te z mniejszą liczbą zatrudnionych oraz jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia.

Tabela. Terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową)Powstanie obowiązku tworzenia PPK

Ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający co najmniej 250 osób

1 lipca 2019 r.

25 października 2019 r.

12 listopada 2019 r.

Podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób

1 stycznia 2020 r.

27 października 2020 r.*

10 listopada 2020 r.*

Podmiot zatrudniający co najmniej 20 osób

1 lipca 2020 r.

27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

Podmiot zatrudniający poniżej 20 osób

1 stycznia 2021 r.

23 kwietnia 2021 r.

10 maja 2021 r.

Podmiot sektora finansów publicznych

1 stycznia 2021 r.

26 marca 2021 r.

10 kwietnia 2021 r.

* terminy zawarcia umów przesunięte przepisami tarczy antykryzysowej

Podstawa prawna: 
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel