Pracownik z Ukrainy – czy musi mieć numer PESEL

Pracownik z Ukrainy – czy musi mieć numer PESEL
Dokument aktualny

Michał Culepa

01.06.2018

Pytanie:

Nasza spółka zatrudnia pracowników z Ukrainy. Czy w 2018 roku są oni zobowiązani do posiadania numeru PESEL, czy wystarczy – jak do tej pory – NIP? Nadmieniam, że są to osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu).

Odpowiedź:

Tak, gdyż PESEL jest dziś zasadniczym identyfikatorem podatkowym osób fizycznych.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, obecnie identyfikatorem podatkowym jest  numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W przypadku osób fizycznych, w tym pracowników lub zleceniobiorców oraz innych osób zatrudnianych na podstawie innych umów cywilnoprawnych, zasadniczym identyfikatorem podatkowym jest więc PESEL, co w praktyce oznacza konieczność posiadania przez pracowników-cudzoziemców, tego właśnie numeru identyfikującego.

Podstawa prawna: 
  • art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.).
Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Michał Culepa

Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
numer PESELUkraina

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel