Jakie dochody brać pod uwagę oceniając sytuację materialną

Jakie dochody brać pod uwagę oceniając sytuację materialną

Izabela Nowacka

01.06.2016

Pytanie:

Czy do oceny sytuacji materialnej rodziny dla celów funduszu świadczeń socjalnych, oprócz dochodów wykazanych w PIT, powinno się brać również dochody nieopodatkowane, takie jak np. stypendia, alimenty czy świadczenie 500+?

Odpowiedź:

Kwestie te powinny być uregulowane w regulaminie ZFŚS.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Regulamin określa zasady badania sytuacji materialnej

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu – z uwzględnieniem powyższych kryteriów socjalnych – oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym ze związkami zawodowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Ze względu na to, że ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie precyzuje jakimi kryteriami pracodawca ma się kierować przy ocenie sytuacji materialnej osoby uprawnionej i jej rodziny, najczęściej tym wyznacznikiem jest dochód w rodzinie.

Mogą być dochody opodatkowane, jak i zwolnione z PIT

Regulamin funduszu jest więc miejscem, w którym pracodawca powinien sam ustalić, jakie dochody będą brane pod uwagę i jakie pracownik ma przedstawić. Mogą to być dochody z zeznania rocznego, a więc podlegające opodatkowaniu, jak i wszystkie przychody jakie członkowie rodziny osiągają, w tym zwolnione z podatku dochodowego. Jeśli mają to być wszystkie przychody zarówno opodatkowane jak i nieopodatkowane (a takim jest np. świadczenie wychowawcze 500+, stypendia czy alimenty), to pracownik będzie musiał je wykazać.

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka

Izabela Nowacka

Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel