Raport: PPK z minimalną składką po stronie pracodawcy

Raport: PPK z minimalną składką po stronie pracodawcy

09.10.2019

Zaledwie 7% ankietowanych pracodawców uważa, że większość zatrudnionych w ich organizacji pracowników przystąpi do PPK, a 9 na 10 firm planuje wdrożyć minimalną wersję programu. Tak wynika z opublikowanego na początku października 2019 r. raportu firmy doradczej KPNG na temat wyzwań firm związanych z wdrażaniem PPK.

Badanie wskazało, że w lipcu 2019 poziom zawansowania we wdrażaniu programu PPK był bardzo zróżnicowany nawet wśród największych przedsiębiorstw (firm zatrudniających powyżej 250 pracowników). Większość z nich jako główne wyzwanie wskazywało obawy natury organizacyjnej, a szczególnie konieczność dostosowania systemów IT.

PPK najczęściej w minimalnej wersji

Stosunkowo niewielu przedstawicieli firm oceniło, że program będzie cieszył się na tym etapie zainteresowaniem większości pracowników w ich przedsiębiorstwach. W ocenie twórców raportu, może to mieć również wpływ na planowane podejście pracodawców do wdrożenia PPK w wersji minimalnej tj. w wymiarze wymaganym przez regulacje prawne bez opcjonalnego rozszerzenia.

Wiele wyzwań po stronie firm

Z raportu wynika, że wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych jest dużym wyzwaniem dla firm. Sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje obawy natury organizacyjnej, takie jak m.in.:

  • dostosowanie systemów informatycznych organizacji,

  • wybór odpowiedniej instytucji finansowej czy

  • uzyskanie oczekiwanego poziomu wsparcia na etapie wdrażania programu.

Blisko co czwarta firma uważa, że wyzwaniem będą kwestie prawne, natomiast najmniejsze obawy budzą kwestie podatkowe – zdaniem ponad połowy ankietowanych przedsiębiorców są one najmniej problematycznym obszarem.

Najważniejsze wnioski wynikające z raportu:

Zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK

47% ankietowanych firm wyraża przekonanie, że większość pracowników ich organizacji nie będzie zainteresowana przystąpieniem do pracowniczych planów kapitałowych.

Obawy pracodawców związane z wprowadzeniem PPK

62% firm deklaruje obawy natury organizacyjnej, takie jak m.in. dostosowanie systemów informatycznych organizacji lub wybór odpowiedniej instytucji finansowej

Deklarowany sposób wdrożenia PPK

92% ankietowanych organizacji planuje wdrożyć minimalną, wymaganą przez regulacje prawne wersję Pracowniczych Planów Kapitałowych, która zobowiązuje pracodawców do wpłaty 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika

Oczekiwane wsparcie przy wdrażaniu programu

Firmy oczekują wsparcia ze strony instytucji finansowej w niemal wszystkich możliwych obszarach. Dla 96%organizacji najważniejszą kwestią pozostaje wyznaczenie dedykowanego opiekuna firmy.

Dostosowanie systemów IT

Dla 61% badanych organizacji najważniejszym czynnikiem związanym z wdrożeniem PPK jest przystosowanie systemów informatycznych przedsiębiorstwa do obsługi programu

Wiedza pracowników na temat PPK

Zaledwie 18% przedstawicieli firm uważa, że zatrudnieni w ich organizacjach pracownicy posiadają wysoką lub bardzo wysoką wiedzę na temat PPK

Najważniejsze kryteria wyboru instytucji finansowej

Głównymi kryteriami wyboru instytucji finansowej do obsługi PPK jest zdaniem 60% ankietowanych firm doświadczenie w zarządzaniu funduszami na polskim rynku oraz efektywność instytucji finansowej w zarządzaniu powierzonymi aktywami na co wskazuje 58% organizacji

Dostosowanie dokumentacji kadrowej i płacowej

Wdrożenie PPK w większości firm wiąże się z koniecznością dostosowania systemów oraz dokumentacji w zakresie prawa pracy. 61% organizacji dokonało zmian w swoich systemach HR, a 46% firm zmodyfikowało systemy księgowe.

Raport KPMG w Polsce pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na terenie całej Polski w sierpniu 2019 r. na próbie 120 firm, zatrudniających minimum 50 pracowników oraz największych organizacji zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Źródło: KPMG

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
PPKtworzenie ppk

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel