Zatrudnienie przy realizacji programu 500+ jako przyczyna uzasadniająca odstąpienie od limitów terminowego zatrudnienia

Zatrudnienie przy realizacji programu 500+ jako przyczyna uzasadniająca odstąpienie od limitów terminowego zatrudnienia

Katarzyna Wrońska-Zblewska

12.04.2016

Pytanie:

W kwietniu 2016 roku planujemy zatrudnić pracownika na kolejną umowę o pracę na czas określony (przed zmianą przepisów osoba ta dwukrotnie była u nas zatrudniona na podstawie umów tego typu, a ostatnio pracowała na zastępstwo). Obecnie byłoby to zatrudnienie związane z realizacją programu 500+. Zastanawiam się, czy można to zapisać w umowie i wtedy nie liczyć takiej umowy do limitów?

Odpowiedź:

Zatrudnienie do realizacji programu 500+ może być wskazane jako przyczyna umożliwiająca terminowe zatrudnienie niepodlegające kodeksowym limitom.

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują dwa równoległe limity umów na czas określony – czasowy (33 miesiące) i ilościowy (3 umowy). Przekroczenie tych limitów skutkuje „automatycznym” przekształceniem umowy zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony odpowiednio:

  • od dnia następującego po przekroczeniu 33 miesięcy lub

  • od dnia zawarcia 4 umowy na czas określony.

Limitowanie umów terminowych – obowiązują cztery wyjątki

Jako wyjątek limitom nie podlegają umowy zawarte: w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, wykonywania prac dorywczych, sezonowych, kadencyjnych oraz przypadków, w których pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (art. 251 § 4 kp).

Zatrudnienie do programu 500+ - zapis w umowie

Możliwe jest, że zawarcie umowy na czas określony w celu realizacji programu 500+ zostanie przez strony umowy uznane za przyczynę umożliwiającą zatrudnienie niepodlegające kodeksowym limitom.

W takim przypadku w treści umowy o pracę musi znaleźć się zapis o obiektywnych przyczynach leżących po stronie pracodawcy uzasadniających takie zatrudnienie. O zawarciu takiej umowy (oraz przyczynie uzasadniającej jej zawarcie) pracodawca musi poinformować właściwego okręgowego inspektora pracy w formie elektronicznej lub pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia (art. 251 § 5 kp).

Brak takiej informacji skierowanej do PIP jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 281 pkt. 1a kp).

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Prawnik, specjalista prawa pracy. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Od wielu lat zajmuje się zawodowo prawem pracy, autorka licznych publikacji z tego zakresu.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel