Zezwolenie dla wykładowcy – obywatela Ukrainy

Zezwolenie dla wykładowcy – obywatela Ukrainy
Dokument aktualny

Michał Culepa

16.04.2018

Pytanie:

W związku z zatrudnieniem w prywatnej uczelni wyższej na umowę zlecenia (35 godzin wykładów) wykładowcy – obywatela Ukrainy (nierezydenta), chciałabym zapytać się, czy jako uczelnia jesteśmy zwolnieni z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla wyżej wymienionego? Czy należy tu zastosować 20% podatek ryczałtowy, a od umowy zlecenia należy odprowadzić składki ZUS?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym, zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia.

Zezwolenia i zgody nie wymaga także powierzenie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej w zakresie zadań takich jak: kształcenie studentów, w tym nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym, prowadzenie twórczości i prac naukowych oraz badań itp.

Cudzoziemiec zatrudniony w powyższy sposób podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych na zasadach określonych dla obywateli polskich.

Podstawa prawna: 
  • art. 109  ust. 3-4, art. 111 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Michał Culepa

Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel