Zerowy PIT dla młodych: zatrudniony złoży oświadczenie

Zerowy PIT dla młodych: zatrudniony złoży oświadczenie

Mariusz Pigulski

12.07.2019

Osoby do 26 lat, które w 2019 r. zechcą skorzystać z „zerowego PIT”, od dnia wejścia w życie nowych przepisów, będą mogły składać płatnikom oświadczenia informujące o spełnianiu warunków do nowego zwolnienia od podatku. Jak w praktyce może brzmieć treść takiego oświadczenia?

Zwolnienie ograniczone limitem kwotowym

Od 1 sierpnia 2019 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie podatkowe dla osób do ukończenia 26. roku życia. Zgodnie z nowelizacją, począwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosił będzie 85 528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku). Do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia stanowił będzie natomiast 5/12 tej kwoty, czyli 35 636,67 zł, z uwagi na fakt, iż zwolnienie wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

W odniesieniu do przychodów postawionych podatnikowi do dyspozycji od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia z opodatkowania.

Przeczytaj również:
Młodzi pracownicy z zerowym PIT, lecz nadal ze składkami >>

Oświadczenie podatnika

Złożenie omawianego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów, a nowe zwolnienie płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do końca miesiąca, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Ustawodawca nie zdecydował się na wskazanie w nowych przepisach wzoru ww. oświadczenia. Jego treść może przykładowo brzmieć następująco:

Wzór.
Oświadczenie w sprawie przychodów zwolnionych z opodatkowania

Oświadczam, że uzyskane przeze mnie w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT*, oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT*, w całości korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT*.

* Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pobierz wzór dokumentu (MS Word) >>

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Specjalista w zakresie kadr i płac. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel