Prace nad tarczą 3.0 zakończone

Prace nad tarczą 3.0 zakończone

Leszek Skupski

15.05.2020

Zakończyły się parlamentarne prace nad kolejnym pakietem wsparcia w związku z COVID-19. W czwartek Sejm przyjął część poprawek Senatu do tzw. tarczy 3.0. Jedna z nich dotyczy zastosowania ulgi w składkach ZUS dla osób samozatrudnionych.

W Sejmie zakończyły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W czwartkowych głosowaniach posłowie zdecydowali o przyjęciu 40 poprawek zgłoszonych wcześniej przez Senat, odrzucili 47 z nich.

Posłowie przyjęli m.in. poprawkę zakładającą możliwość uzyskania przez osoby prowadzące firmy jednoosobowe zwolnienia z obowiązku składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. nawet jeśli składki za te miesiące zostały już opłacone. Do tarczy 3.0. wprowadzono również zmianę, która zakłada wykreślenie lutego 2020 r. jako tego miesiąca, który stanowi odniesienie przy ustalaniu zwolnienia z opłacania składek ZUS przez osoby samozatrudnione. Przepisy w ostatecznej wersji wymagają, aby dochody tych osób nie przekraczały 7.000 zł w „pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek”.

Ponadto nowe przepisy rozszerzają katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na podstawie tarczy antykryzysowej o instytucje posiadające tytuł prawny do zabytku.

Wysłuchaj podcastów

Posłowie nie zgodzili się natomiast m.in. na przyjęcie poprawek senackich podwyższających wysokość zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1.800 zł oraz zakładające objęcie pomocą antykryzysową pracowników sezonowych firm działających w branży turystycznej.

Przyjęta ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel