Dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników bez PIT

Dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników bez PIT

Mariusz Olech

03.02.2015

Jeśli usługa turystyczna, z której korzystają niepełnoletnie dzieci pracownika mieści się w katalogu form wypoczynku określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, to dofinansowanie do niej otrzymane z zakładu pracy może korzystać ze zwolnienia od podatku. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-759/14/MK).

Interpretacja, o której mowa została wydana na wniosek uczelni wyższej jako pracodawcy, który z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przyznał swojemu pracownikowi dofinansowanie do wypoczynku dwójki jego dzieci, z których żadne nie przekroczyło wieku 18 lat. Organizatorem wspomnianego wypoczynku (w formie wczasów) była firma prowadząca działalność w tym zakresie. Fakt zaś skorzystania z jej usług był potwierdzony wystawioną przez ten podmiot fakturą VAT. Ze specyfikacji usługi na fakturze (określonej jako „usługa turystyczna”) wynikał zarówno termin, w którym były zorganizowane te wczasy, jak i dane osobowe ich uczestników, w tym przypadku dzieci pracownika. Podano też cenę wczasów w części przypadającej na każde dziecko. Pracodawca miał wątpliwości, czy w opisanym stanie faktycznym zachodziły przesłanki do zwolnienia wypłaconego pracownikowi dofinansowania od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dopłaty do wypoczynku ze zwolnieniem

Organ podatkowy, do którego trafił wniosek uczelni w tej sprawie, w wydanej interpretacji indywidualnej zajął stanowisko korzystne dla podatnika. Podkreślił w niej, że chociaż w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, to jednak przepisy przewidują zwolnienie od podatku. Mianowicie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy wolne od PIT są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk (w tym również połączonego z nauką), pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 z:

  • funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

  • innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Według dyrektora katowickiej izby skarbowej, skoro w rozpatrywanym przypadku wypoczynek dzieci pracownika miał formę wczasów, jego zaś organizatorem był podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wpisany do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki prowadzonego przez marszałka województwa, to przekazana temu pracownikowi dopłata do wspomnianego wypoczynku ze środków ZFŚŚ dla dzieci do lat 18, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku niezależnie od jej wysokości, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT.

Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Olech

Mariusz Olech

Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel