rynek pracy

roboty

Jaki będzie rynek pracy jutra – raport Infuture Hatalska Foresight Institute

Zarówno naukowcy, jak i specjaliści (w tym Klaus Schwab, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego) są zdania, że czwarta rewolucja przemysłowa i gwałtowny rozwój technologii, których jesteśmy obecnie świadkami, nie tylko znacząco wpłyną na kierunek zmian na rynku pracy, lecz mają również szansę całkowicie przedefiniować jej charakter[i], odciskając również piętno na działach HR. Czego możemy zatem spodziewać się w tym obszarze w najbliższym dziesięcioleciu? Poniżej znajdziesz kilka wniosków z raportu Infuture Hatalska Foresight Institute, przeprowadzonego pod patronatem Samsunga w kwietniu 2019 roku.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
  • Na jakie zagrożenia ze strony robotów zwracają uwagę Elon Musk czy Bill Gates
  • Na które kompetencje pracownicze zrośnie zapotrzebowanie
  • Dlaczego użyteczne będą umiejętności z obszaru STEM

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel