Tarcza antykryzysowa: praca zdalna także w czasie kwarantanny

Tarcza antykryzysowa: praca zdalna także w czasie kwarantanny
Dokument aktualny

Leszek Skupski

05.11.2020

Już wkrótce w przepisach tarczy antykryzysowej znajdzie się wyraźny zapis o możliwości wykonywania przez osoby zatrudnione pracy zdalnej, w okresie objęcia ich przez sanepid obowiązkową kwarantanną.

Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie wprowadzi popisana przez prezydenta nowelizacja tarczy antykryzysowej (zacznie ona obowiązywać od kolejnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw – zapewne w ciągu kilku dni).

Za zgodą pracodawcy i nie tylko przez pracowników

Zgodnie z nowymi przepisami, do warunków świadczenia takiej pracy znajdą zastosowanie przepisy tarczy antykryzysowej, które dotyczą wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy (art. 3 ust. 3-8 tarczy antykryzysowej). Dalsze wykonywanie pracy przez osoby objęte kwarantanną wymagać będzie zgody pracodawcy (co uzasadnione jest m.in. koniecznością oceny faktycznej możliwości świadczenia pracy w trybie zdalnym).

Zapamiętaj!

Możliwość wykonywania pracy przez osoby objęte obowiązkową kwarantanną obejmie nie tylko pracowników, ale również osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy.

Wynagrodzenie zamiast świadczeń chorobowych

Należy pamiętać, że osobie wykonującej pracę w trybie pracy zdalnej przysługuje wynagrodzenie wypłacane tak, jakby osoba taka nie została objęta kwarantanną. Osoba ta nie ma w takim przypadku prawa do wynagrodzenia chorobowego lub świadczeń zasiłkowych.

Podstawa prawna: 
Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel