Praca zdalna i dodatkowy zasiłek na dziecko – nowe przepisy już obowiązują

Praca zdalna i dodatkowy zasiłek na dziecko – nowe przepisy już obowiązują

09.03.2020

W dniu 8 marca weszła w życie specustawa w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem koronawirusowi, która przewiduje m.in. możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej oraz przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad dzieckiem.

Nowe przepisy, w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronowirusa, umożliwią pracodawcom polecanie pracownikom wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej).

Ponadto specustawa wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel