RM: Obniżka PIT z 18 do 17 proc. już od października 2019 r.

RM: Obniżka PIT z 18 do 17 proc. już od października 2019 r.

17.07.2019

Od 1 października 2019 r. o 1 proc. ulegnie obniżeniu stawka PIT. Dodatkowo obniżeniu mają ulec koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o PIT, przyjęty przez Radę Ministrów.

16 lipca 2019 r. rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

PIT zmniejszony z 18 do 17 proc.

Projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18 na 17 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85.528 zł. Obniżka stawki PIT ma spowodować, że przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia (netto). 

Przykładowo, osoba zarabiająca 2.250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) na obniżce PIT zyska rocznie 472 zł, przy pensji 4.765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł.

Podniesienie kosztów pracowniczych

Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (kup) wynoszą miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1.335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1.668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne kup nie mogą przekroczyć 2.002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2.502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

Pracownik uzyskujący przychody:

Obecne koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów po zmianie

- z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł
miesięcznie

 

250,00 zł
miesięczne

1.335,00 zł
rocznie

3.000,00 zł
rocznie

- z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06 zł
miesięcznie

300,00 zł
miesięcznie

1.668,72 zł
rocznie

3.600,00 zł
rocznie

- równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków

111,25 zł
miesięcznie

z każdego z tych stosunków

250,00 zł
miesięcznie

łącznie nie więcej niż

2.002,05 zł
rocznie

łącznie nie więcej niż

4.500,00 zł
rocznie

- równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków

139,06 zł
miesięcznie

z każdego z tych stosunków

300,00 zł
miesięcznie

łącznie nie więcej niż

2.502,56 zł
rocznie

łącznie nie więcej niż

5.400,00 zł
rocznie

Podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

Przeczytaj również:

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia: zastosowanie, wzory rozliczeń i wskazówki dla płatników

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, objęte zostaną nowym przywilejem w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poznaj zasady zastosowania nowego zwolnienia od podatku i dowiedz się, jak je stosować w praktyce.

Źródło: projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (przyjęty przez Radę Ministrów 16 lipca 2019 r.)

Opracował:
Leszek Skupski

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel