Pracodawcy przeciwni dodatkowym sprawozdaniom nt. PPE

Pracodawcy przeciwni dodatkowym sprawozdaniom nt. PPE
Dokument aktualny

Redakcja Portalu

07.04.2021

Do pracodawców, którzy prowadzą pracownicze programy emerytalne (PPE) trafiły wezwania z Polskiego Funduszu Rozwoju wymagające złożenia oświadczenia o prowadzeniu PPE. Jak oceniają eksperci Business Center Club, takie raportowanie wymaga od pracodawców dodatkowych nakładów pracy i jest w obecnym czasie zbędne.

Dodatkowy obowiązek sprawozdawczy

Chodzi o oświadczenie podmiotu prowadzącego PPE, które składa on na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o PPK w związku z niezawarciem umowy o zarządzanie PPK. Na wezwanie PFR podmiot zatrudniający powinien w nim wskazać:

  • wysokość naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE oraz
  • procentowy udział osób zatrudnionych, które uczestniczą w pracowniczym programie emerytalnym.

– Nie należy dokładać pracodawcom prowadzącym PPE zbędnych obowiązków sprawozdawczych w trakcie pandemii COVID-19. W okresie, w którym większość pracodawców w naszym kraju, ze względu na rozwój pandemii, wprowadziło częściową lub całkowitą pracę zdalną w swoich organizacjach wydaje się  to działaniem zbytecznym i możliwym do przeprowadzenia w późniejszym terminie – uważa Dorota Dula, ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych.

Brak precyzyjnych wytycznych

Ekspertka zwraca też uwagę na to, że wezwania wysyłane przez PFR nie zawierają wystarczająco precyzyjnych wytycznych, w tym nie określają daty na jaki dzień Polski Fundusz Rozwoju oczekuje danych wskazanych w wezwaniu.

– Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż brakuje jakichkolwiek regulacji wskazujących jak często PFR może zwracać się do podmiotów zatrudniających o przesłanie ww. oświadczenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu, iż podmiot zatrudniający sporządza roczną informację pracodawcy dotyczącą realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywaną organowi nadzoru - podkreśliła Dorota Dula.

Źródło:
Stanowisko BCC z 2 kwietnia 2021 r.

Autorem odpowiedzi jest: 

Redakcja portalu

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel