PIT 2018: Nowe limity zwolnień dla świadczeń pracowniczych

PIT 2018: Nowe limity zwolnień dla świadczeń pracowniczych

Leszek Skupski

13.10.2017

Trwają prace nad projektem zmian w ustawie o PIT, który przewiduje podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. szeregu limitów zwolnień podatkowych, w szczególności dla świadczeń finansowanych z ZFŚS. Poznaj szczegóły.

W rządowym projekcie zmian, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, zaproponowano wprowadzenie wyższych limitów zwolnień m.in. dla świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub środków obrotowych pracodawcy.

Obecne i planowane limity zwolnień w PIT

Rodzaj świadczenia

Obecny limit zwolnienia

Limit zwolnienia od 1 stycznia 2018 r.
(wg. projektu ustawy)

Otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe oraz pieniężne finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof)

380 zł rocznie

1.000 zł rocznie

Zapomogi wypłacane z tytułu indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – finansowane z ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 26 updof)

2.280 zł rocznie

bez limitu

Zapomogi wypłacane z tytułu indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – finansowane z innych źródeł (art. 21 ust. 1 pkt 26 updof)

2.280 zł rocznie

6.000 zł rocznie

Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a updof)

638 zł rocznie

1.000 zł rocznie

Świadczenia – spoza ZFŚS – otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola (art. 21 ust. 1 pkt 67b updof)

400 zł na dziecko miesięcznie (z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna, uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego); 200 zł na dziecko miesięcznie (z tytułu uczęszczania do przedszkola)

1.000 zł na dziecko miesięcznie

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży z innych źródeł niż fundusze socjalne (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b updof)

760 zł rocznie

2.000 zł rocznie

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy lub związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 38 updof)

2.280 zł

bez limitu

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z 29 września 2017 r.).

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel