Polski Bon Turystyczny – ZUS odpowiada na najczęstsze pytania

Polski Bon Turystyczny – ZUS odpowiada na najczęstsze pytania
Dokument aktualny

Redakcja Portalu

07.08.2020

Od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Osoby, które są uprawnione do świadczenia wychowawczego 500+ (składały wniosek o to świadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] mają wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mogą go aktywować. Od 1 sierpnia tym bonem mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do obsługi płatności bonem. Taką listę publikuje Polska Organizacja Turystyczna.

Od 1 sierpnia osoby uprawnione aktywowały ponad 397 tys. bonów. Uprawnieni wykonali już prawie 18 tys. płatności bonem. Na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności bonem wpisało się ponad 12 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.

ZUS odpowiada na najczęstsze pytania

Na PUE ZUS nie mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]. Co zrobić

Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Czasem – w zależności od monitora – nie widać jej od razu. W zakładce [Ogólny] w menu bocznym po lewej stronie na dole strony znajduje się szara strzałka skierowana w dół – trzeba ją nacisnąć.

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Jeżeli zakładka [Polski Bon Turystyczny] nie jest widoczna u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. u osoby, która składała wniosek o 500+), może to wynikać z braku odpowiedniej informacji w zbiorze udostępnionym ZUS do przygotowania bonów. W takiej sytuacji należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez właściwy organ. Wniosek można złożyć papierowo na adres POT (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa) lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. Wzór wniosku będzie dostępny od 6 sierpnia na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. POT rozpatrzy wniosek i wyda decyzję.

Termin realizacji wniosku zależy od liczby zgłoszeń.

Jeżeli bon zostanie przyznany przez POT, zakładka [Polski Bon Turystyczny] będzie widoczna na PUE ZUS u osoby uprawnionej do bonu.

Na PUE ZUS w danych dotyczących bonu turystycznego widzę nieaktualny numer dowodu osobistego. Czy to ma znaczenie przy dokonywaniu płatności bonem

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Dane widoczne w zakładce [Mój bon] pochodzą ze zbioru udostępnianego ZUS do przygotowania bonów.

Jeżeli na PUE ZUS w danych dotyczących bonu turystycznego ktoś widzi nieaktualny numer dowodu osobistego, nie należy się tym przejmować. Nie ma to wpływu na możliwość płatności bonem. Aby zapłacić bonem, należy podać kod obsługi płatności (przekazywany na adres e-mail i widoczny na PUE ZUS) oraz potwierdzić płatność jednorazowym kodem potwierdzenia płatności przekazywanym w esemesie.

Wkrótce zmienimy oprogramowanie i nie będziemy już pokazywać numeru dowodu osobistego wśród danych dotyczących bonu.

Nie mogę wysłać oświadczenia o niepełnosprawności dziecka, które jest podstawą do przyznania dodatkowego świadczenia polski bon turystyczny. Co zrobić?

Jeżeli przy próbie wysyłki oświadczenia o dodatkowe świadczenie w formie bonu (DBT) pojawia się komunikat błędu „Dokument jest niezgodny ze schematem – proszę otworzyć formularz w trybie edycji i poprawić istniejące błędy”, to przyczyną jest to, że w adresie e-mail podawanym przy aktywacji bonu wprowadzona została spacja (np. na końcu adresu).

W takiej sytuacji trzeba poprawić adres e-mail w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon], w sekcji [Dane kontaktowe]. Można to zrobić przy pomocy przycisku [Zmiana danych kontaktowych]. Po wykonaniu tej czynności należy ponownie wykonać wysyłkę oświadczenia DBT.

Jestem managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. Oprócz mnie rolę managera ma kilka innych osób. Dlaczego widzę dane managerów z innych placówek mojego podmiotu turystycznego

Managerowie widzą wzajemnie swoje dane i widzą dane recepcjonistów. Widzą je, bo każdy manager podmiotu turystycznego może dodać/usunąć innego managera lub recepcjonistę. W systemie nie ma podziału na placówki podmiotu, bo zgodnie z zakresem oświadczenia podmiotu turystycznego taka informacja nie jest wprowadzana do systemu. Managerowie i recepcjoniści są przypisani do podmiotu turystycznego, a nie do konkretnej placówki podmiotu.

W aplikacji do obsługi płatności (aplikacja dla recepcjonisty) po zalogowaniu pojawia się komunikat „Brak dostępnych miejsc świadczenia usług turystycznych”. Dlaczego

Taki komunikat wyświetla się, jeżeli na PUE ZUS nie został dodany recepcjonista. Recepcjonista to osoba, która przyjmuje płatności bonem turystycznym. Aby podmiot turystyczny mógł przyjmować płatności bonem turystycznym, manager podmiotu turystycznego na PUE ZUS musi dodać przynajmniej jedną osobę w roli recepcjonisty. Manager może sam sobie nadać taką rolę.

Jestem managerem podmiotu turystycznego. Na PUE ZUS w zakładce [Podmiot Turystyczny] nie widzę informacji dotyczących transakcji bonem turystycznym. Dlaczego

Informacje dotyczące transakcji dokonanych bonem turystycznym będą widoczne na PUE ZUS od 8 sierpnia 2020 r. Będzie je widział manager podmiotu turystycznego.

Widoczny będzie:

   • unikalny identyfikator transakcji,
   • numer bonu użytego do realizacji transakcji,
   • data transakcji,
   • kwota,
   • aktualny status transakcji.

Będzie też można sprawdzić aktualne saldo rozliczeń w ramach bonu turystycznego – pojawią się informacje o aktualnym saldzie rozliczeń, kwocie płatności przyjętych za pomocą bonu oraz otrzymanych przelewach.

Autorem odpowiedzi jest: 

Redakcja portalu

Źródło:

www.zus.pl

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel