Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wyników: 2562

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego

Pytanie:  Na podstawie art. 121. ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na 2 lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. 1. Czy urlop bezpłatny udzielony pracownikowi uprawnionemu do urlopu dodatkowego sprawia, że prawo do kolejnych 10 dni urlopu dodatkowego przysługiwać będzie po przepracowaniu nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, czy też po 2 latach od dnia zakończenia urlopu bezpłatnego i powrotu do pracy na to samo stanowisko? 2. Jak ustalić uprawnienia pracownika do kolejnych 10 dni urlopu dodatkowego, czy prawo nabywane jest po 2 latach od dnia zakończenia poprzedniego urlopu, czy też po 2 latach liczonych od dnia nabycia prawa do urlopu dodatkowego, z którego skorzystał? 3. Jak ustalić uprawnienia w sytuacji niewykorzystania przysługującego w danym okresie urlopu dodatkowego? 4. Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik nabędzie uprawnienia do urlopu dodatkowego 8 października 2009 r., wykorzysta go w okresie od 26 września do 7 października 2011 r., uprawnienia do kolejnego urlopu dodatkowego nabywa 8 października 2011 r. i udaje się z tym dniem na następne 10 dni urlopu dodatkowego? Czy działając w ten sposób nie zostanie złamany wymóg udzielania 10 dni urlopu dodatkowego wypoczynkowego raz na 2 lata?

  • 2010-11-09
  • Emilia Wawrzyszczuk
  • Urlopy

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel