PPK - jak uniknąć największych zagrożeń dla pracodawców?

PPK - jak uniknąć największych zagrożeń dla pracodawców?
Dokument aktualny

24.09.2020

Zostało mniej niż 30 dni, a wielu pracodawców nawet nie rozpoczęło procedur wdrażających PPK.  Tymczasem wielkimi krokami zbliża się ostatni moment, by pracodawca przystąpił do programu, dopełniając wszystkich formalności i wymogów, jakie nakłada na niego ustawa o  Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Czas płynie nieubłaganie, a 27 października to ostateczny termin przystąpienia do PPK. Ilość spraw, jakie muszą rozwiązań pracodawcy jeszcze przed przystąpieniem do PPK jest przytłaczająca. Sam wybór PPK już jest problematyczny - na rynku jest 20 instytucji finansowych, z których każda będzie musiała podporządkować się pod rygorystyczne wymogi zasad zarządzania. Trzeba przejrzeć oferty (wszystkie to ponad 1000 stron) powołać reprezentację (nie każde powołanie będzie prawidłowe) i dobrze wybrać, aby nie żałować.

Jeżeli pracodawca ma własny system kadrowo płacowy należy przygotować pracowników działu kadr do przystosowania programu księgowo-kadrowego  i prawidłowego obliczania wysokości składek, a to budzi kolejne obawy:

  • jak  odbierać wnioski od załogi?
  • jak wprowadzać je do systemu kadrowego?
  • jak prawidłowo generować listy uczestników dla agentów transferowych?

Jeżeli pracodawca ma zewnętrzne biuro księgowe ważne jest ustalenie zasad odpowiedzialności za błędy w procesie PPK. Za wszystkie bowiem odpowiada zgodnie z ustawą pracodawca. Co zatem zrobić, jeżeli biuro księgowe spóźni się z wygenerowaniem listy uczestników PPK?

Odpowiedzi na te pytania pracodawcy powinni znać wcześniej, jeszcze przed wyborem instytucji finansowej, bo od jakości serwisu, jaką oferuje dana instytucja zależy jak duże nakłady pracy będą  po stronie pracodawcy w ujęciu miesięcznym.

Kolejne pytania?

  • Czy sam sobie poradzę, bez zewnętrznego wsparcia?
  • Czy muszę archiwizować dokumenty pracowników i jak długo?
  • Jak się zabezpieczyć przed roszczeniem pracowników za parę lat?
  • Jak to zrobić, by działać zgodnie z prawem?

 A kary są wysokie. Pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, podlega pod ustawę  i musi utworzyć PPK dla swoich pracowników. Czy na pewno  dla każdego z nich?

Zwolnieni z tego obowiązku będą m.in.

  • mikro przedsiębiorcy (czyli firmy zatrudniające 9 osób i mniej), w sytuacji gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK
  • firmy, które prowadzą pracownicze programy emerytalne PPE ze składką na poziomie min. 3,5 proc. wynagrodzenia pracownika, a uczestnikami programu jest  min. 25 proc. zatrudnionych.

Pracodawca ma ustawowy obowiązek dokonywania wpłat do PPK. Niewywiązywanie się z niego grozi karą w wysokości od od 1000 do 1 000 000 zł, a wszystkie działania pracodawcy związane z PPK podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Możesz narażać się na kary, nawet o tym nie wiedząc

Ustawa jasno precyzuje, że przystąpienie pracowników do PPK jest ich suwerenną decyzją. Tylko nie każdy pracodawca wie, że w razie kontroli musi udowodnić przed PIP, że nikt z kadry zarządzającej nie doradzał pracownikom, nie komentował, nie oceniał, nie przedstawiał jakichkolwiek uwag i prognoz.

W tej sytuacji najprostszym rozwiązaniem jest merytoryczne wsparcie tych, którzy przeszli przez ten proces nie raz. Jeśli tego oczekujesz decyzję musisz podjąć wcześniej. Pandemia COVID-19 opóźnia harmonogram przystępowania do PPK, w wyniku czego około 80 000 firm przystąpi do PPK w tym samym terminie. Żadna instytucja finansowa zarządzająca PPK nie udźwignie takiego zainteresowania pracodawców w tak krótkim czasie.

Pogotowie PPK

Dla tych co zdążą się dodzwonić i zarejestrować w bezpłatnym programie wsparcia czeka pomoc, zespół konsultantów. Dla wszystkich spóźnialskich, dla pracodawców bez działów prawnych, bez dedykowanych pracowników do obsługi PPK jest rozwiązaniem wymarzonym. Po prostu zadzwoń, a od ręki dostaniesz rozwiązania, które będą optymalne dla Twojej firmy. Nie czekaj na ostatnią chwilę wejdź na stronę www.pomocppk.pl/pogotowieppk/ i już dzisiaj zapewnij sobie pomoc, aby w przyszłości uniknąć kosztownych i czasochłonnych rozwiązań.

Artykuł powstał przy współpracy z Pogotowie PPK.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel