Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać z tarczy antykryzysowej – 3 przydatne zestawienia

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać z tarczy antykryzysowej – 3 przydatne zestawienia
Dokument aktualny

Redakcja Portalu

30.03.2021

Świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek, ulgi w opłacaniu składek ZUS. Sprawdź w jednym miejscu, jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać z ZUS pomoc w ramach tarczy antykryzysowej.

W załącznikach do tego artykułu znajdziesz przydatne informacje, z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz – tam gdzie pomoc ma formę świadczenia – na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić, kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

W załączniku znajdziesz 3 tabele:

Ważne! 

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, jak również część świadczeń postojowych stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę można otrzymać jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku wnioskujący nie był w trudnej sytuacji, co wynika z regulacji UE.

Komisja Europejska decyzją z 16 marca 2021 r. zwiększyła limit pomocy publicznej dotyczący pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. W zakresie pomocy udzielanej przez ZUS limit podniesiono z 800 000 euro na 1 800 000 euro na jedno przedsiębiorstwo.

Zwiększony limit pomocy publicznej będzie uwzględniany przy wnioskach o zwolnienie z opłacania składek lub wypłatę świadczenia postojowego rozpatrywanych od 16 marca 2021 r.

W przypadku wniosków o zwolnienie z opłacania składek lub o wypłatę świadczenia postojowego rozpatrzonych odmownie przed 16 marca 2021 r. wyłącznie z powodu przekroczenia pułapu pomocy publicznej wynoszącego 800 000 euro, można wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożyć skargę do WSA, albo odwołanie do właściwego sądu, jeśli terminy na wniesienie tych odwołań jeszcze nie upłynęły.

Źródło:

www.zus.pl

Autorem odpowiedzi jest: 

Redakcja portalu

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel