Centralny Rejestr Faktur od 1 lipca 2019 roku – co zmieni w fakturowaniu?

Centralny Rejestr Faktur od 1 lipca 2019 roku – co zmieni w fakturowaniu?

14.05.2019

Według kalendarza zmian w przepisach, 1 lipca 2019 r. w życie wejdą regulacje prawne, które powołają Centralny Rejestr Faktur (CRF). Rejestr ten ma funkcjonować na podstawie przesyłanych przez podmioty będące podatnikami, nowych i znacznie bardziej rozbudowanych plików JPK_VAT. Zmiana polega na tym, że pliki JPK_VAT będą zawierały również dane z deklaracji Vat oraz ewidencji.

Tego typu rozwiązanie jest wynikiem przygotowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o ordynacji podatkowej z dnia 30 listopada 2018 roku.

Deklaracja i ewidencja VAT już niepotrzebne? JPK_VAT będzie zawierał wszystkie dane

Głównym założeniem projektu jest zmiana deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K), którą zastąpi zmodyfikowany plik JPK__VAT. Nie oznacza to jednak, że ten obowiązek podatkowy zaniknie. Wciąż będzie on funkcjonował, ale metoda jego rozliczenia ulegnie znacznemu uproszczeniu.

Zmodyfikowane i uszczelnione pliki JPK_VAT w pełni zastąpią obecnie składane deklaracje VAT online oraz dotychczasowo dostarczane pliki JPK_VAT. Plik nowego typu będzie umieszczony na ePUAP i będzie plikiem wspólnym dla deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Tak więc podatnik będzie wysyłał tylko jeden plik dla celów rozliczenia, który będzie w sobie zawierał części obecnie dostarczane w formie różnych dokumentów.

Warto wiedzieć, że znacznym uproszczeniem będzie całkowite wyeliminowanie załączników, które są aktualnie niezbędne przy rozliczaniu podatku VAT w tradycyjnej formie. Załączniki, o których mowa, to VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT.

Centralny Rejestr Faktur jako narzędzie kontrolujące

Przepisy ustawy, która ma wejść w życie, a wraz z nią zostać powołany Centralny Rejestr Faktur, zakłada także nałożenie pewnych regulacji na funkcjonowanie plików JPK_VAT.

Głównym zadaniem CFR – jak mówi ekspert Sylwester Kiedrowicz z serwisu Faktury.pl, ma być pełnai szczegółowa analiza oraz rozszerzony zakres kontroli prawidłowości w sporządzanych przez podmioty faktur rozliczeniowych VAT. CFR zmniejszy również ryzyko wystąpienia nadużyć, jakie do tej pory niestety są zauważalne pod postacią wystawiania „pustych” faktur oraz tzw. wyłudzeń karuzelowych.

Wszystko to za sprawą art. 1 pkt 9 (art. 110a ust. 1 ustawy VAT), który znajduje się aktualnie na etapie projektowania. Bazując na tym artykule, Centralny Rejestr Faktur będzie zbiorem danych z ewidencji przesłanych przez podatników na podstawie art. 109 ust. 3b i 3c ustawy VAT - są to dokumenty ewidencyjne, które podatnik jest zobowiązany bez względu na to, czy rozlicza się comiesięcznie, czy co kwartał.

Kontrole z wykorzystaniem danych CFR

Centralny Rejestr Faktur to system teleinformatyczny, który będzie miał za zadanie kontrolować, odbierać, gromadzić oraz analizować wszystkie informacje, które będą zawarte w dokumentach rozliczeniowych.

Projekt ustawy, która wejdzie w życie, zakłada, żeSzef Krajowej Administracji Skarbowej będzie osobą odpowiedzialną za prowadzenie CRF i na podstawie wszelkich zebranych za pośrednictwem programu informacji, będzie miał prawo do ich weryfikacji w ramach przeprowadzanych kontroli (zgodnie z art. 110a ust. 2 ustawy VAT).

To jednak nie wszystko. Art. 110a ust. 4 ustawy VAT przewiduje, że Szef KAS zostanie obciążony obowiązkiem przeprowadzania archiwizacji danych pozyskanych dzięki Centralnemu Rejestrowi Faktur oraz udostępniania ich na potrzeby zadań wykonywanych przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom US i naczelnikom urzędów celno-skarbowych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
fakturarozliczanie VAT

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel