Umowa o dzieło na prowadzenie zajęć rytmiki a możliwość zastosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów

Rafał Styczyński

Pytanie: 

Zawarliśmy umowę o dzieło na prowadzenie zajęć z rytmiki o treści: organizacja i przeprowadzanie autorskich artystycznych programów muzycznych wg własnej autorskiej koncepcji, przygotowanie i wykonanie autorskich utworów i piosenek z własną aranżacją muzyczną.
Czy w takim przypadku powinniśmy uznać koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%? Czy wykonawca powinien posiadać dokument potwierdzający prawa autorskie?

Odpowiedź: 

Charakter przeprowadzonych zajęć będzie determinował prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Wykonawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą, że to on jest twórcą ćwiczeń. W mojej opinii w przedstawionym stanie faktycznym podwyższone koszty mogą zostać zastosowane.

1. Z tytułu praw autorskich - koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%

Koszty uzyskania od niektórych przychodów ustawodawca określa w procentowym stosunku do uzyskanych przychodów. Zasada ta dotyczy m.in. przychodów z praw autorskich. Podatnikom osiągającym przychody z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych przysługuje więc prawo do odliczenia od tych przychodów 50% kosztów uzyskania przychodów.

2. Przed zastosowaniem 50% kosztów trzeba dokładnie zbadać, czy przedmiotem umowy są prawa autorskie

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór).

Na podstawie sytuacji opisanej w pytaniu trudno stwierdzić, czy prowadzone zajęcia rytmiczne posiadają wskazane cechy utworu, co pozwoliłoby zleceniodawcy na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu.

MK: O twórczym charakterze zajęć decyduje nie styl ich prowadzenia, ale programy będące ich podstawą
(...) samo przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nie ma twórczego charakteru, gdyż prawem autorskim nie są chronione: metoda, pomysł, maniera czy styl, podobnie sam proces nauczania - nawet oparty na oryginalnych materiałach dydaktycznych czy w zindywidualizowanej formie przekazu. Jednak nauczycielom przysługują prawa autorskie do stworzonych przez nich programów nauczania, jeżeli odznaczają się oryginalnością oraz indywidualnym charakterem (...).
(Pismo Ministerstwa Kultury z 11 października 2001 r. nr DP/WPA.024 oraz pismo z 24 maja 1996 r., nr DPA.024/205/96).

Dlatego w opisanej sytuacji należałoby dokonać szczegółowej analizy, czy prowadzone zajęcia rytmiki to przejaw twórczej działalności osoby prowadzącej.

3. Wyższe koszty uzyskania przychodu - tylko, gdy praca ma charakter twórczy

Przez pojęcie „twórcza działalność” należy rozumieć taką aktywność, która posiada charakter kreacyjny, niepowtarzalny, oryginalny i indywidualny, co pozwala na odróżnienie takiego utworu od innych, podobnych tego typu. Taka twórcza działalność nie wyklucza możliwości korzystania z już istniejących danych i opracowań.

SN: Twórczego charakteru opracowania nie wyklucza korzystanie z dostępnych materiałów
(...) utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych może być kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne, pod warunkiem że ich wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności (...).
(Wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I CK 281/05, OSNC 2006/11/186).

Z kolei Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w postanowieniu z 5 stycznia 2007 r. (nr RO/415/PDOP-505/563/RF/06) stwierdził, że czynność przygotowania i przeprowadzenia szkolenia, wykładu czy odczytu w oparciu o program autorski jest przedmiotem prawa autorskiego.

Wobec powyższego, przyjmujący zamówienie jako twórca korzysta z praw autorskich do utworu i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie.

Jednak dopiero po wnikliwej analizie, czy prowadzone zajęcia noszą cechy utworu, do którego stosuje się przepisy o prawie autorskim, zleceniodawca będzie mógł podpisać z prowadzącym umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich i zastosować 50% koszty uzyskania przychodu.

W mojej opinii wszystkie warunki w przedstawionym stanie faktycznym zostały spełnione.

Autorem odpowiedzi jest: 

Rafał Styczyński

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Ostatnio na forum

Umowa na okres próbny, bez przedłużenia i bez świadectwa
Dodane przez Dawid94 » 19 listopada 2017, 19:17

Jak prawidłowo uzasadnić przyczynę wypowiedzenia
Dodane przez eweols2054 » 16 listopada 2017, 10:38

Monitoring pracowników
Dodane przez Magda1970 » 10 listopada 2017, 08:24

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Konferencje

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel