kierowca

Diety z tytułu podróży służbowej kierowcy i opiekuna dzieci dowożonych do szkoły

Pytanie: 

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu służbowego urzędu gminy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, dowożący samochodem służbowym (do 3,5 t i 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą) w dniach od poniedziałku do piątku dzieci niepełnosprawne w myśl art. 17 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty do placówek szkolnych, ma prawo do wypłaty diety jeśli przebywa poza miejscowością, w której jest siedziba pracodawcy ponad 8 godzin, np. od 6.30 do 16.00, czy tylko do zwrotu godzin nadliczbowych? Czas pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.00 oraz środa od 7.30 do 17.30. Jego wyjazd polega na rozwiezieniu kilkorga dzieci do właściwych placówek szkolnych, ewentualnie załatwieniu kilku spraw urzędowych, a następnie oczekiwaniu (często kilka godzin) na zakończenie zajęć przez dzieci w placówkach szkolnych i powrocie do miejscowości, w której jest siedziba pracodawcy. Pytanie o prawo do diety pojawia się również w stosunku do drugiego pracownika urzędu (nie kierowcy), który w myśl art. 17 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty podczas takiego wyjazdu jest opiekunem dzieci. Pracownik będący opiekunem dzieci w czasie wyjazdu również przebywa poza miejscowością, w której jest siedziba urzędu ponad 8 godzin. I po porannym rozwiezieniu dzieci do placówek szkolnych oczekuje wraz z kierowcą na ich odebranie bez świadczenia pracy.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel