Kolejna zmiana zasad ws. noszenia maseczek w pracy

Kolejna zmiana zasad ws. noszenia maseczek w pracy
Dokument aktualny

Katarzyna Wrońska-Zblewska

02.12.2020

Pracodawca może swoją decyzją uchylić odgórny nakaz zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach pracy, w których przebywa więcej niż 1 osoba – wynika z najnowszej wersji rządowego rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii. Sprawdź, jak interpretować nowe przepisy.

Obecnie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. nakazują zakrywanie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in.:

  • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,

  • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 25 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia RM z 1 grudnia 2020r.), przy czym nakaz ten nie dotyczy pracowników nie wykonujących bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów, może jednak zostać nałożony na takich pracowników przez zarządzającego budynkiem (§ 25 ust. 3 pkt. 15 rozporządzenia RM z 1 grudnia 2020r.).

Odkrycie ust i nosa jest dopuszczalne podczas spożywania posiłków i napojów (§ 25 ust. 5 pkt. 3 rozporządzenia RM z 1 grudnia 2020 r.).

Pracodawca może więc uchylić taki odgórny nakaz swoją decyzją w odniesieniu do pomieszczeń, w których przebywa więcej niż 1 osoba (np. wieloosobowe pokoje, hala produkcyjna, itp.). Ale nie musi tego robić. Jeśli jednak podejmie decyzję o uchyleniu wspomnianego nakazu, warto aby swoją decyzję poprzedził analizą sytuacji (np. oceną ryzyka zawodowego) uwzględniającą warunki pracy pracowników w tym np. możliwość zachowania podczas pracy dystansu społecznego (co nie zawsze jest możliwe), fakt, czy w zakładzie pracy wystąpiły przypadki zakażeń koronawirusem, itp.

Podstawa prawna: 
  • § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091).

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Prawnik, specjalista prawa pracy. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Od wielu lat zajmuje się zawodowo prawem pracy, autorka licznych publikacji z tego zakresu.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel