PPK w jednostce publicznej: czy umowę o zarządzanie można podpisać w 2020 r.?

PPK w jednostce publicznej: czy umowę o zarządzanie można podpisać w 2020 r.?
Dokument aktualny

17.11.2020

Od stycznia 2021 r. obowiązek tworzenia PPK przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych. W wydanej interpretacji Polski Fundusz Rozwoju rozstrzygnął wątpliwości, co do dopuszczalności zawarcia przez jednostki publiczne umowy o zarządzanie PPK jeszcze przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Przepis art. 137 ustawy o PPK określa, że w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami sektora finansów publicznych, obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy (zawarcia umowy o zarządzanie – przyp. red.), powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Natomiast umowę o prowadzenie PPK podmioty te powinny zawrzeć do 10 kwietnia 2021 r. Art. 8 ust. 1 ustawy o PPK określa, że podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przez dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Jak wskazuje PFR, z punktu widzenia ustawy o PPK oznacza to, że przed 1 stycznia 2021 r. możliwe jest zawarcie przez podmioty zatrudniające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, umowy o zarządzanie PPK. Jednak najwcześniejszym dopuszczalnym terminem jej wejścia w życie powinien być 1 stycznia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie "PPK w jednostkach publicznych"
(online, 26 listopada 2020 r.)
Pracownicze plany kapitałowe to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Na Ogólnopolskim Kongresie "PPK w jednostkach publicznych" w przystępny sposób przybliżymy idee i zasady działania PPK. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru instytucji finansowej, obowiązki pracodawcy w tym przypadku urzędu i uprawnienia zatrudnionych jak również dotychczasowe doświadczenia i wyzwania wdrożeniowe. Perspektywa jednostek publicznych, pracodawców oraz instytucji finansowych.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Szczegóły i formularz zapisu znajdziesz na:
https://www.lp-wip.pl/ogolnopolski-kongres-ppk-w-jednostkach-publicznych

Źródło: Wyjaśnienia Polskiego Funduszu Rozwoju z 16 października 2020 r., https://pfrportal.pl/

Redakcja portalu

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel