Od 2020 r. bez limitu 30-krotności? Jest nowy projekt

Od 2020 r. bez limitu 30-krotności? Jest nowy projekt
Dokument archiwalny

Leszek Skupski

14.11.2019

Od 2020 r. nastąpi likwidacja górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak zakłada projekt nowelizacji przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, który w środę złożony został w Sejmie.

Zgodnie z przepisami, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej (art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W 2019 r. limit ten wynosi 142.950 zł.

Limit 30-krotności – jest nowy projekt

Projekt ustawy likwidującej tzw. limit 30-krotności 13 listopada br. wniosła do Sejmu grupa posłów PiS. Zakłada on zniesienie, począwszy od 2020 r., górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W myśl projektu składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Likwidacja limitu ma dotyczyć również składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, finansowanych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych.

Niepewny los limitu

Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe założone zostało w projekcie budżetu państwa na 2020 r. Ma ono spowodować wzrost wpływów składkowych do ZUS, szacowany na kwotę 7,1 mld zł. Obecnie jest jednak mało prawdopodobne, że do zniesienia limitu 30-krotności dojdzie. Głosowanie przeciwko projektowi nowelizacji zapowiedział m.in. rzecznik Porozumienia, koalicjanta PiS.

Przeczytaj również:

Limit składek na ZUS pozostanie?

Projekt budżetu na 2020 r. przewiduje zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce). Wiele jednak wskazuje na to, że likwidacji limitu w przyszłym roku nie będzie.

Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 14)

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel