Dokształcanie pracowników: jak udzielać urlopów i zwolnień od pracy [tabele]

Dokształcanie pracowników: jak udzielać urlopów i zwolnień od pracy [tabele]

We wrześniu lub październiku wielu pracowników rozpoczyna studia, kursy lub szkolenia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Sprawdź, jak prawidłowo udzielać im zwolnień od pracy i urlopów szkoleniowych – w zależności od formy, w której odbywa się dokształcanie pracownika.

Najważniejsze zasady odnoszące się do udzielania szkolącym się pracownikom zwolnień od pracy oraz urlopów szkoleniowych zebraliśmy w formie 2 praktycznych tabeli.

Zwolnienia od pracyForma kształcenia

Czas pracy

Podnoszenie kwalifikacji odbywane w dniach i godzinach pracy

Podnoszenie kwalifikacji odbywane w dniach pracy, ale poza godzinami pracy lub w dniach wolnych od pracy

Studia I i II stopnia

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z całości lub części dnia pracy – na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania

Nie stanowią czasu pracy pracownika (nie trzeba za nie udzielać dni wolnych lub czasu wolnego)

Studia podyplomowe

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z całości lub części dnia pracy – na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania

Nie stanowią czasu pracy pracownika (nie trzeba za nie udzielać dni wolnych lub czasu wolnego)

Studia doktoranckie

Jeżeli pracodawca wyraził zgodę na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika w formie studiów doktoranckich, to ma obowiązek zwolnić pracownika (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z całości lub części dnia pracy – na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania

Nie stanowią czasu pracy pracownika (nie trzeba za nie udzielać dni wolnych lub czasu wolnego)

Kursy zawodowe

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z całości lub części dnia pracy – na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania

Nie stanowią czasu pracy pracownika (nie trzeba za nie udzielać dni wolnych lub czasu wolnego)

Szkolenia inne, które odbywają się z inicjatywy pracodawcy (np. pracodawca je organizuje) lub z inicjatywy pracownika, ale za zgodą pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z całości lub części dnia pracy – na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania

Jeżeli jest wyraźne polecenie pracodawcy, by w nich uczestniczyć (np. szkolenia produktowe lub cykliczne przedstawicieli medycznych), to należy zaliczać je do czasu pracy i udzielać w zamian dni wolnych. Jeśli brak jest polecenia pracodawcy uczestnictwa w zajęciach i pracownik może odmówić uczestnictwa bez ponoszenia

negatywnych konsekwencji, to nie stanowią czasu pracy.

Urlop szkoleniowy

Urlop ten przysługuje zawsze, gdy jest zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uprawniających do urlopu (nawet gdy nie została zawarta „umowa lojalnościowa”); przyjmuje się, że zgoda jest udzielona, jeśli pracodawca finansuje lub dofinansowuje podnoszenie kwalifikacji.

Forma
kształcenia

Zasady
udzielania

Studia I i II stopnia

21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego; jeśli ten sam pracownik kończy najpierw studia I stopnia (licencjackie), a potem II stopnia, to w każdym ostatnim roku danych studiów przysługuje mu urlop w wymiarze 21 dni

Studia podyplomowe

Brak prawa do urlopu szkoleniowego, chyba że pracodawca z własnej woli przyzna pracownikowi taki urlop

Studia doktoranckie

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. Uprawnienie to przysługuje pracownikowi ex lege. Oznacza to zatem, że pracodawca nie może nie udzielić pracownikowi urlopu na podstawie powyższych przepisów bez względu na to, że nie wyraził zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w formie odbywania studiów doktoranckich lub też nie występował z taką inicjatywą.

Kursy zawodowe

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. na egzamin na prawo jazdy danej kategorii w przypadku kierowców, na egzamin potwierdzający uprawnienia do poruszania się wózkami widłowymi, na egzamin potwierdzający uzyskanie uprawnień SEP; brak prawa do urlopu na uaktualnienie tych uprawnień)

Szkolenia inne, które odbywają się z inicjatywy pracodawcy (np. pracodawca je organizuje) lub z inicjatywy pracownika, ale za zgodą pracodawcy

Brak prawa do urlopu szkoleniowego, chyba że pracodawca z własnej woli przyzna pracownikowi taki urlop

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel