Szkolenie online „Przepisy antykryzysowe – kluczowe rozwiązania dla kadrowych i specjalistów ds. płac”

Szkolenie online „Przepisy antykryzysowe – kluczowe rozwiązania dla kadrowych i specjalistów ds. płac”
Dokument aktualny

18.08.2020

Poznaj praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów antykryzysowych i dowiedz się, w jaki sposób skorzystać z wprowadzonych rozwiązań. Zapraszamy do udziału w webinarium, w trakcie którego ekspert udzieli odpowiedzi na najważniejsze zapytania kadrowych i specjalistów ds. płac.

 

Weź udział w certyfikowanym szkoleniu online przedstawiającym praktyczne konsekwencje rozwiązań wprowadzonych przepisami antykryzysowymi.

OBEJRZYJ SZKOLENIE ONLINE:

Przepisy antykryzysowe - kluczowe rozwiązania
dla kadrowych i specjalistów ds. płac

 Kliknij, aby rozpocząć:

Ze szkolenia dowiesz się m.in.:

  • Jak zastosować tryb obniżenia etatów zgodnie z ustawą COVID-19 (wyłączenie wypowiedzeń, porozumienia z pracownikami, limity obniżki wynagrodzeń)?
  • Czy porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy można zawrzeć z przedstawicielstwem wyłonionym do innych spraw?
  • Czy obniżenie wymiaru etatu w trybie ustawy antykryzysowej wymaga aneksowania zawartych umów?
  • Jak prawidłowo stosować przepisy o ograniczeniu wysokości odpraw?
  • Jak wykonywać obowiązki w zakresie badań lekarskich w czasie epidemii?
  • Jak wprowadzić elastyczny czas pracy w związku z epidemią?

POBIERZ EBOOK:

Obniżenie etatu w trybie antykryzysowym. Odpowiedzi na pytania z praktyki

W praktyce ciągle pojawia się wiele pytań dotyczących obniżenia etatu. Wiele z nich dotyczy samego porozumienia wprowadzającego niższy etat, np. kogo ono obejmuje, jak je przedłużyć lub skrócić itp. Niemało jest też pytań o stosowanie w praktyce obniżonego etatu w trybie antykryzysowym – np. jak wówczas ewidencjonować czas pracy, jaki przyznać urlop czy inne uprawnienia pracownicze itd. Sprawdź rozwiązania wszystkich tych dylematów i uniknij kosztownych błędów.

Pobierz ebook >>

ARTYKUŁY I PORADY:

Jak udzielić pracownikowi urlopu zaległego w okresie epidemii

Tarcza antykryzysowa 4.0 umożliwiła pracodawcom udzielenie pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wyznaczonym, bez uzgadniania go z pracownikiem i z pominięciem planu urlopów. Z takiej możliwości pracodawca może skorzystać jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a łączny wymiar udzielonego w taki sposób urlopu zaległego nie może przekraczać 30 dni. Jak prawidłowo skorzystać z nowych rozwiązań?

Czytaj więcej >>

Jak przenieść pracownika samorządowego w okresie epidemii

Tarcza 4.0 oprócz poszerzenia instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców wprowadziła też kolejne rozszerzenie możliwości przenoszenia służbowego pracowników jednostek samorządowych. Sprawdź, na jakich zasadach można dokonać przeniesienia.

Czytaj więcej >>

Tarcza 4.0 pozwala na szybkie rozwiązanie zakazu konkurencji

W warunkach kryzysowych – zagrożenia epidemicznego, czy też stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 – utrzymywanie zakazu konkurencji może być zbyt kosztowne. Z tego powodu, w ramach tarczy antykryzysowej 4.0, przewidziano możliwość szybkiego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, a tym samym uniknięcia konieczności ponoszenia związanych z nią kosztów.

Czytaj więcej >>

Jak liczyć istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Od 24 czerwca 2020 r. pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym doszło do istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, może zredukować wymiar etatów lub wprowadzić przestój ekonomiczny. Sprawdź, czy w Twojej firmie można wprowadzić takie rozwiązanie.

Czytaj więcej >>

Zawieszenie działalności socjalnej na podstawie przepisów antykryzysowych

Trudności ekonomiczne, których przyczyną jest trwająca epidemia koronawirusa, mogą spowodować konieczność ograniczenia tak działalności profesjonalnej pracodawców, jak i działalności socjalnej, na którą może zwyczajnie zabraknąć środków. Sposobem na uniknięcie problemów ma stać się zawieszenie działalności socjalnej, które musi być uzgodnione z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

Czytaj więcej >>

Praca zdalna: jak prawidłowo polecić jej wykonywanie

Pracodawca nadal może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Zanim jednak podejmie taką decyzję musi uzyskać informacje, w jakich warunkach pracownik będzie mógł tę pracę wykonywać. O czym aktualnie pracodawca musi pamiętać wydając polecenie wykonywania pracy zdalnej?

Czytaj więcej >>

Jak ewidencjonować czas pracy wykonywanej zdalnie

Pytanie: Nasz pracownik przez okres jednego tygodnia wykonywał pracę w formie zdalnej. W jaki sposób zaewidencjonować czas pracy pracownika zdalnego? Czy lista obecności, którą nasi pracownicy podpisują w biurze, w okresie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej może pozostać niewypełniona?

Przeczytaj odpowiedź >>

Skierowanie pracowników na badania okresowe w okresie zawieszenia obowiązku ich wykonywania w związku z COVID-19

Pytanie: Czy nadal obowiązuje, wprowadzone w związku z COVID-19, czasowe zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników? Co w sytuacji, gdyby pracodawca chciał skierować pracowników na badania w okresie obowiązującego zawieszenia? Czy nie narazi się na kłopoty, gdyby w ich trakcie pracownik zaraził się koronawirusem?

Przeczytaj odpowiedź >>

Odprawa emerytalna urzędnika a tarcza 4.0

Pytanie: W najbliższym czasie pracownik urzędu przechodzi na emeryturę. Jaka odprawa emerytalna będzie mu się należała w związku z wejściem w życie tarczy 4.0. Czy dotyczy to również pracowników samorządowych, gdzie urząd nie uzyskuje żadnych przychodów ze sprzedaży towarów lub usług?

Przeczytaj odpowiedź >>

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

Jakie czynności kadrowe można wykonać zdalnie

Pracownicy, również działów kadrowo-płacowych, będą mogli pracować zdalnie także w kolejnych miesiącach. Dlatego też warto sprawdzić, jakie czynności kadrowe można wykonywać bez konieczności pojawienia się w biurze.

Czytaj więcej >>

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel