Zmiana rozkładu czasu pracy kierowcy w czasie podróży służbowej

Zmiana rozkładu czasu pracy kierowcy w czasie podróży służbowej

Joanna Kaleta

28.07.2016

Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Rozkłady czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz regularny osób są ustalane na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie. Rozkładów czasu pracy nie ustala się natomiast dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy lub okazjonalny przewóz osób.

Przywołane zapisy nie regulują kwestii ustalania rozkładów czasu pracy kierowców zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy jak również możliwości dokonywania zmian w obowiązującym już rozkładzie czasu pracy pracownika. W praktyce jednak takie zmiany są spotykane i akceptowane.

Kierowca pracuje w podstawowym systemie czasu pracy - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wyjechał w podróż służbową. W podróży tej rozpoczynał pracę o godz. 10:00, a kończył o 18:00. Jak rozliczyć jego czas pracy? Czy liczyć pracę od 7:00 do 18:00 (czyli 3 godziny przepracował nadliczbowo), czy też tylko 8 godzin faktycznie przepracowanych?
W opisanym przypadku należy przyjąć, że na czas delegacji rozkład czasu pracy kierowcy uległ zmianie. Tym samym należy przyjąć, iż doszło do zmiany obowiązującego kierowcę rozkładu czasu pracy poprzez przesunięcie godzin jego pracy w czasie przebywania w podróży służbowej. A zatem, zgodnie z nowym rozkładem, wskazany w przykładzie kierowca przez czas trwania delegacji rozpoczynał pracę o godzinie 10.00 i kończył ją po upływie 8 godzin tj. godzinie 18.00. Dzięki przyjęciu, że w opisanym przypadku doszło do zmiany obowiązującego kierowcę rozkładu czasu pracy (co jest prawnie dopuszczalne) rozliczeniu podlegają jedynie faktycznie przepracowane przez kierowcę godziny.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel