Od kiedy samorządowa instytucja kultury musi wprowadzić PPK

Od kiedy samorządowa instytucja kultury musi wprowadzić PPK
Dokument aktualny

30.09.2019

Pytanie:

Czy samorządowa instytucja kultury powinna wprowadzić PPK: od stycznia 2020 roku (zgodnie z własnym stanem zatrudnienia), czy od stycznia 2021 roku (w terminie przewidzianym dla jednostek sektora publicznych)?

Odpowiedź:

Samorządowe instytucje kultury powinny wprowadzić PPK od stycznia 2021 roku.

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK występuje na zasadzie stopniowego rozszerzenia grupy podmiotów, które mogą zacząć wykonywać to zadanie.

PPK: jaki jest terminarz wdrożenia

Zgodnie z wolą ustawodawcy w pierwszej kolejności działania zmierzające do utworzenia PPK muszą podjąć podmioty zatrudniające:

  • co najmniej 250 osób – od 1 lipca 2019 r.,
  • co najmniej 50 osób – od 1 stycznia 2020 r.,
  • co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r.

Przeczytaj również:

  • Obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych >>

Samorządowe instytucje kultury w ostatniej grupie

Na końcu obowiązek wprowadzenia PPK spoczywać będzie na podmiotach niemieszczących się kryteriach wymienionych powyżej. Ta grupa zostaje również rozszerzona o specyficzną grupę podmiotów. Mowa o jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych.

Obowiązek wprowadzenia PPK po stronie tych dwóch grup powstaje z dniem 1 stycznia 2021 r. To właśnie w czwartej grupie znajdują się samorządowe instytucje kultury, które w sposób wyraźny zawarte zostały w katalogu podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Tym samym PPK wprowadzane będzie od 1 stycznia 2021 r. w omawianych instytucjach.

dr Antoni Kolek
Prezes Instytutu Emerytalnego

Oskar Sobolewski
Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert w Instytucie Emerytalnym

Podstawa prawna: 
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel