Tarcza antykryzysowa: Elastyczne rozwiązania czasu pracy dla wybranych pracodawców

Tarcza antykryzysowa: Elastyczne rozwiązania czasu pracy dla wybranych pracodawców
Dokument aktualny

Karolina Kołakowska

06.04.2020

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dodatkowych rozwiązań dotyczących czasu pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w oparciu o przepisy tarczy antykryzysowej. Chodzi o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych.

Tarcza antykryzysowa przewiduje te bardzo wygodne i elastyczne narzędzia swobodnego kształtowania czasu pracy dla ograniczonej grupy przedsiębiorstw.

Kto może skorzystać?

Ustawa pozwala na elastyczne kształtowanie czasu pracy czterem grupom przedsiębiorstw:

  1. prowadzącym działalność zapewniającą funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, a więc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służących zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców w zakresie zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w wodę, systemów transportowych, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych,

  2. nie będącym wprawdzie częścią infrastruktury krytycznej, ale będącym podwykonawcą lub dostawcą kluczowym dla zachowania ciągłości infrastruktury krytycznej,

  3. zapewniającym funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego,

  4. podmioty, którym Prezes Rady Ministrów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydał polecenie w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o COVID-19, na przykład transport do wykonania.

CERTYFIKOWANE E-SZKOLENIE:
Jak zorganizować pracę w czasie epidemii: praca zdalna, medycyna pracy, czas pracy, urlop
Sprawdź >>

Dodatkowe warunki

Ustawa w zakresie tych szczególnych rozwiązań wprowadza dodatkowo zasadę „wszystkie ręce na pokład”. W konsekwencji pracodawca korzystający z zawartych w niej rozwiązań jest zobowiązany:

  • odmówić udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, a także każdego innego urlopu,
  • przesunąć termin urlopów już ustalonych, a
  • w przypadku pracowników już korzystający z wolnego – odwołać ich i wezwać do pracy.

Na pracodawcy spoczywa także obowiązek zapewnienia pracownikowi zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli jest to niezbędne do wykonania jego obowiązków pracowniczych. Wartość takich świadczeń nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Komentarz eksperta:
Rozwiązania dostępne dla kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania państwa przedsiębiorstw są jednymi z najdalej ingerujących w prawa pracowników w zakresie czasu pracy. Pracodawca może wybierać spośród różnych systemów i rozkładów czasu pracy, dostosowując je do swoich potrzeb, bez potrzeby przechodzenia przez formalności, które są potrzebne w normalnych warunkach i które nadal muszą stosować inni pracodawcy (m.in. zmienić regulamin pracy, uzgodnić zmiany z organizacją związkową).

Autorem odpowiedzi jest: 

Karolina Kołakowska

Karolina Kołakowska

Karolina Kołakowska

Adwokat w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci. Ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, trener i szkoleniowiec

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel