Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wyników: 336

Premia miesięczna wypłacana w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni oraz premia kwartalna a sposób obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Pytanie:  Jak, w myśl nowych zasad, policzyć wynagrodzenie za czas urlopu w następującym przypadku: urlop wypoczynkowy od 7 do 19 czerwca 2010 r., okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. Pracownik otrzymuje: wynagrodzenie zasadnicze 5.000 zł (pełen etat), premię miesięczną, kwartalną, które ulegają zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby, zgodnie z zapisem regulaminu wynagradzania. Premia miesięczna za kwiecień wypłacona w maju 1.500 zł (ilość godzin przepracowanych w maju - 184), premia za marzec wypłacona w kwietniu 1.000 zł (5 dni zwolnienia lekarskiego i 5 dni urlopu wypoczynkowego w marcu, ilość godzin przepracowanych w kwietniu 176), premia za luty wypłacona w marcu 0 zł (ilość godzin przepracowanych w marcu 120), premia styczniowa wypłacona w lutym 2.000 zł (ilość godzin przepracowanych w lutym 112), premia grudniowa wypłacona w styczniu 1.500 zł (ilość godzin przepracowanych w styczniu 168), premia uznaniowa kwartalna wypłacona w kwietniu 3.000 zł (za I kwartał 2010 r.).

Premia regulaminowa chorującego pracownika a podstawa zasiłku

Pytanie:  Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika, który zachorował w miesiącu styczniu 2011 r. (podstawa od I-XII 2010 r.); chodzi o premię regulaminowa miesięczną za XII 2010 r., wypłaconą w styczniu 2011 r. Jeśli pracownik chorował 4 dni w styczniu, to czy należy w ogóle premię wliczać do podstawy krótkiego zwolnienia? Jak ustalić podstawę, gdy zachoruje w lutym na 20 dni (podstawa ta sama czy z premią ustaloną na nowo)? Jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu wypadku w pracy to podstawa do zasiłku z premią czy bez? Regulamin premii przewiduje, że premia jest wypłacana miesięcznie i uzależniona jest od wydajności oraz absencji pracownika: 1) wysokość premii jest proporcjonalna do czasu przepracowanego, 2) w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 5 dni pracownikowi przysługuje 50% wypracowanej premii, 3) pracownik traci prawo w danym miesiącu do premii gdy przebywa na zwolnieniu powyżej 10 dni, 4) przez zwolnienie lekarskie rozumie się wszystkie zwolnienia z wyjątkiem zwolnień będących następstwem wypadków przy pracy. Premia jest wypłacana w systemie miesięcznym, z opóźnieniem miesięcznym w stosunku do wynagrodzenia.


Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel