Zmiany w przepisach o PPK uproszczą system

Zmiany w przepisach o PPK uproszczą system

Leszek Skupski

24.06.2019

Obowiązująca od 25 czerwca br. zmiana ustawy o PPK przyniesie m.in. ujednolicenie okresów zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, z terminami które obowiązują w przypadku innych zatrudnionych. Co jeszcze się zmieni?

Nieobecni rodzice – uwzględnieni

Przyjęta nowelizacja przepisów o PPK poszerza katalog osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dotychczas osoby te nie były w katalogu tym uwzględnione. W praktyce oznaczało to, że zawarciem umowy o prowadzenie PPK w imieniu tych osób pracodawca musiałby czekać do ich powrotu z urlopów związanych z rodzicielstwem.

W trakcie przebywania na urlopach związanych z rodzicielstwem, za wskazane osoby nie będą jednak uiszczane wpłaty na PPK.

Bez limitu 30-krotności w przypadku PPK

Nowelizacja znosi też limit 30-krotności przy naliczaniu wpłat na PPK. Podstawą do odprowadzania wpłat na PPK będzie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lecz bezgórnej kwoty maksymalnej, jaką wprowadzają przepisy ubezpieczeniowe.

Co jeszcze się zmieni?

Wprowadzono też maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki uczestnika PPK do wysokości 50 tysięcy dolarów amerykańskich według średniego kursu NBP.

Będzie też dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty. Jednakże przepisy te nie będą miały zastosowania w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu.

Zmienione przepisy umożliwią ponadto m.in.:

  • zastosowanie podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzenie PPK albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzenie PPK,

  • informowanie uczestników poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej.

Podstawa prawna: 
  • ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1074).

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel