zatrudnianie pracowników

5ababc4c6312a700eb61d71719e84bdeeeaca13a-medium

Zmiany warunków zatrudnienia pracownika samorządowego

Pytanie:

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakładała przejęcie przez gminy z dniem 1 lipca 2013 r. gospodarowania odpadami komunalnymi utworzono nowe stanowisko ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej. Na to stanowisko z dniem 23 kwietnia 2013 r. zatrudniono nową osobę po przeprowadzonym naborze. W czasie trwania zatrudnienia nastąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby do wymienionych zadań. Zatrudniono więc drugiego pracownika w drodze naboru na stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie od 15 stycznia 2016 r. porozumieniem zmieniającym warunki pracy i płacy dokonano zmiany nazwy stanowiska i zakresu obowiązków tej osoby (dodano do nazwy stanowiska „płace” i nazwa stanowiska brzmi obecnie: „stanowisko ds. płac i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – pomimo, że istnieje w urzędzie już stanowisko ds. płac i obsługi kasy). Obecnie planowana jest kolejna zmiana organizacyjna w referacie i zmiana nazwy stanowiska na „podinspektor ds. płac” (tylko w zastępstwie będą wykonywane czynności z gospodarki odpadami komunalnymi). Czy wystarczy tylko zmienić nazwę stanowiska porozumieniem zmieniającym i wprowadzić nowy zakres obowiązków pomimo, że na stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi był ogłoszony nabór (później dopisano do tego stanowiska „płace”, które teraz pracodawca chce pozostawić, a skreślić „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”)?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel