Czas pracy kierowcy - praca w kilku firmach

Czas pracy kierowcy - praca w kilku firmach

Łukasz Prasołek

24.10.2016

Kierowcy nie mogą przepracować większej liczby godzin niż średnio 48 na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ponadto ich tygodniowy czas pracy może maksymalnie wynieść 60 godzin.

Przedłużenie tygodniowego czasu pracy w jednym z tygodni do maksymalnie 60 godzin nie może powodować przekroczenia przeciętnie 48 godzin pracy na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Te limity tygodniowe obowiązują także kierowców, którzy pracują w więcej niż jednej firmie.

Ograniczenia te odnoszą się do czasu pracy, który w przypadku kierowców pracujących na podstawie umowy o pracę obejmuje takie czynności, jak:

  • prowadzenie pojazdu,
  • załadunek i rozładunek oraz nadzór nad tymi czynnoś­ciami,
  • nadzór i pomoc osobom wsiadającym oraz wysiadającym przy przewozach pasażerskich,
  • czynności spedycyjne,
  • obsługa codzienna pojazdu,
  • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i ładunku,
  • niezbędne formalności administracyjne czy
  • utrzymanie pojazdu w czystości.

Czasem pracy kierowcy pracownika są również okresy pozostawania na stanowisku pracy w gotowości do jej wykonywania, przypadające poza normalnymi godzinami pracy. Obejmują one przede wszystkim oczekiwanie na załadunek lub rozładunek, jeśli przewidywany czas ich trwania nie był kierowcy znany przed wyjazdem lub rozpoczęciem danego okresu. Czasem pracy jest również 15 minut przerwy śniadaniowej przysługującej pracującemu na podstawie umowy o pracę kierowcy w dniach, w których jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin.

Regulacje ustawy o czasie pracy kierowców stosuje się także wobec kierowców przedsiębiorców osobiś­cie wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez firmę, ale osobiście wykonujących przewozy na jej rzecz. Tylko kierowcy, który nie jest zatrudniony u przedsiębiorcy, lecz wykonuje przewozy na jego rzecz, wlicza się do czasu pracy okresy pozostawania w gotowości przypadające poza przyjętymi godzinami pracy. Nie wlicza się ich w przypadku przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy.

Zapamietaj!

Jeśli pracodawca zaplanowałby maksymalny czas prowadzenia pojazdu w skali tygodnia, czyli 56 godzin, to wszystkie inne czynności wliczane do czasu pracy musiałyby łącznie w tym tygodniu zmieścić się w ciągu czterech godzin, aby w sumie nie przekroczyć 60 godzin.

Tydzień to okres przypadający między godziną 0.00 w poniedziałek a 24.00 w niedzielę. To problematyczne, gdy kierowcy pracują w kilku firmach.

Autorem odpowiedzi jest: 

Łukasz Prasołek

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel