Ruchomy czas pracy - trzeba pamiętać o okresach odpoczynku

Ruchomy czas pracy - trzeba pamiętać o okresach odpoczynku

Joanna Kaleta

19.10.2016

Wyznaczając rozkład obejmujący ruchomy czas pracy, pracodawca co prawda nie będzie musiał przejmować się dobą pracowniczą, ale nadal będzie miał obowiązek zachować okresy odpoczynku i normy czasu pracy. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w świetle sygnałów ze strony inspekcji pracy, która wciąż odnotowuje liczne błędy pracodawców w tym zakresie.

Wprowadzając ruchomy czas pracy trzeba uważać, aby:

  • w każdej dobie pracowniczej zaplanować co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego,

  • w każdym tygodniu pracowniczym uwzględnić minimum 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (jedynie w przypadku przejścia pracownika na wcześniejszą zmianę odpoczynek tygodniowy można skrócić do 24 godzin).

W firmie wprowadzono ruchomy czas pracy. Ustalono rozkład przewidujący pracę w poniedziałki i wtorki od godziny 9.00 do 17.00, w środy i czwartki od godziny 8.00 do 16.00, a w piątki od godziny 7.00 do 15.00. Pomimo powtórnego rozpoczynania przez pracowników pracy w tej samej dobie pracowniczej nadgodziny nie powstają. Jednocześnie zachowano:

  • dobowy wymiar czasu pracy (8 godzin w systemie podstawowym) oraz
  • 11-godzinne okresy odpoczynku w każdej dobie pracowniczej.


Pracodawca wprowadził ruchomy czas pracy, w którym ma prawo wyznaczyć pracownikowi wcześniejszą godzinę pracy, czyli rozpoczęcie pracy w kolejnym dniu jeszcze w poprzedniej dobie pracowniczej. Pracownikowi, który pracuje od 8.00 do 16.00, może jednak zaplanować ponowne przyjście do pracy nie wcześniej niż o 3.00 nad ranem. Wcześniejsze rozpoczęcie pracy jest niemożliwe, gdyż naruszałoby 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek dobowy, który trzeba zachowywać.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel