Szkoły zamknięte: od 12 marca 2020 r. pracownicy składają wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z koronawirusem

Szkoły zamknięte: od 12 marca 2020 r. pracownicy składają wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z koronawirusem

11.03.2020

Premier polecił zamknąć z powodu COVID-19 żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły. Oznacza to, że pracownicy będą występować o wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ZUS potwierdza: dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Pobierz wzór wniosku oraz znajdź odpowiedź na 7 najważniejszych pytań.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

1. Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

2. Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Jego wzór znajdziesz tutaj:

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

3. Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

4. Kogo pracownik powinien poinformować o korzystaniu z zasiłku

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

5. Kiedy pracownik powinien poinformować o korzystaniu z zasiłku

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

6. Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

7. Kto finansuje zasiłek

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Ważne! 

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Zostały wydzielone dwie dedykowane linie:

  • ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie można uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Źródło:

www.zus.pl

Redakcja portalu

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel