Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy

01.01.2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczyna obowiązywać art. 833 § 21 Kodeksu postępowania cywilnego, określający zasady ochrony przed potrąceniami wynagrodzeń uzyskiwanych m.in. przez zleceniobiorców.

W myśl nowego art. 833 § 21 kpc ochrona przewidziana w art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy znajdzie odpowiednie zastosowanie do wszystkich świadczeń:

  1. powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo
  2. stanowiących jedyne źródło dochodu

dłużnika będącego osobą fizyczną.

Nowe przepisy mają na celu zrównanie sytuacji osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – w zakresie zapewnienia im minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją komorniczą – z pracownikami.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel