Wpływ choroby na czas pracy pracownika

Wpływ choroby na czas pracy pracownika

Emilia Wawrzyszczuk

29.01.2016

W przypadku choroby któregokolwiek z pracowników pracodawca - mając na uwadze konieczność zapewnienia normalnego toku pracy - na ogół będzie zmuszony do odpowiedniego skorygowania harmonogramów czasu pracy. Może to spowodować konieczność pracy w godzinach nadliczbowych przez innych pracowników. Zmiana harmonogramu nie ma jednak wpływu na rozliczenie czasu pracy chorego pracownika.

W przypadkach, gdy rozkłady czasu pracy przewidują różną liczbę dni pracy w różnych tygodniach, może się okazać, że w okresie choroby pracownik był obowiązany do przepracowania mniejszej liczby godzin niż iloczyn 8 godzin i dni od poniedziałku do piątku.

W praktyce w takich sytuacjach często można się spotkać z roszczeniem po stronie pracownika, według którego za pracę w pozostałym okresie, która przekracza przeciętnie 40 godzin tygodniowo, powinny mu przysługiwać należności za pracę w godzinach nadliczbowych. Tymczasem obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 kodeksu pracy).

W przypadku, gdy choroba pracownika przypadała na dzień wyznaczony jako wolny od pracy, nie ma to wpływu na rozliczenie jego czasu pracy, podobnie jak nie ma wpływu choroba obejmująca niedziele i święta.

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel