Unia Europejska określiła zasady zabezpieczenia tachografów

Unia Europejska określiła zasady zabezpieczenia tachografów

26.08.2015

Tachografy cyfrowe z założenia miały być skuteczną formą zabezpieczenia przed wszelkimi fałszerstwami, ale okazało się, że czasami łatwiej je oszukać niż urządzenia analogowe. Powszechnie znaną wśród kierowców metodą takiego oszustwa jest użycie zwykłego magnesu. Mając na uwadze liczne sygnały służb kontrolnych, Komisja Europejska została zmuszona do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. W tym celu zostało uchwalone rozporządzenie nr 1266/2009.

Zabezpieczenie przed użyciem magnesu

Jednym z dodatkowych wymagań dla tachografów najnowszego typu (zainstalowanych w pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy od 1 października 2012 r.) jest zabezpieczenie przed użyciem magnesu. Wymaga ono drugiego niezależnego sygnału o ruchu pojazdu, czyli informacji z czujnika ruchu. Takim niezależnym źródłem jest sygnał z tzw. szyny CAN (Controller Area Network), który jest przenoszony przez system ABS lub GPS. Każdorazowy brak tego sygnału zgłosi sam tachograf, więc inspektorzy łatwo to wykryją.

Takie błędy zostaną także zapisane w pamięci tachografu, a 5 najdłuższych zdarzeń będzie zapamiętane nawet przez 365 dni − w tym zarejestrowane będą data i godzina rozpoczęcia zdarzenia oraz jego zakończenia, a także numer karty kierowcy i kraj jej wydania oraz brak równoległych informacji z czujnika ruchu i szyny CAN.

Aby zweryfikować prawidłowość równoległego sygnału z czujnika ruchu i szyny CAN w najczęściej spotykanym tachografie typu Simens VDO, należy sprawdzić wyświetlacz tachografu. Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia się romb, natomiast jego brak oznacza, że drugi niezależny sygnał nie został uruchomiony. Podobnie można sprawdzić to na wydruku z danych technicznych tachografu.

Kolejnym zabezpieczeniem tachografu najnowszego typu (zainstalowanego w pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy od 1 października 2012 r.) jest ochrona czujnika ruchu przed polem magnetycznym. Czujnik ruchu musi być wykonany z materiałów, które uniemożliwiają oddziaływanie na niego pola magnetycznego, nawet w przypadku gdy ten magnes będzie się znajdował w pobliżu.

Badanie tachografu przez serwisy

Część z dodatkowych zabezpieczeń tachografów mają obowiązek sprawdzać również serwisy tachografów. Wymagania te dotyczą zarejestrowanych przez tachograf zdarzeń i usterek. Każda kalibracja musi obejmować dodatkowe czynności wykonywane przez serwis tachografu, w tym porównanie danych dotyczących czujnika ruchu z danymi z czujnika ruchu przypisanymi do tachografu (sprawdzenie tzw. sparowania czujnika ruchu z tachografem mające na celu ustalenie, czy nie został podmieniony czujnik ruchu z tachografu starego typu, sprzed 1 października 2012 r.).

Ponadto serwis musi sprawdzić, czy dane na tabliczce pomiarowej zgadzają się z danymi zakodowanymi przez tachograf. Serwis tachografu musi odnotować w rejestrze wszystkie rodzaje naruszeń zabezpieczeń lub ślady mogące świadczyć o manipulacjach i przez co najmniej dwa lata przechowywać te informacje oraz udostępniać je służbom kontrolnym. Serwisant, który tego nie uczyni, naraża się na utratę pracy, ponieważ jest to podstawa do cofnięcia karty warsztatowej, a za tym idzie brak możliwości wykonywania napraw i legalizacji tachografów.

Inteligentne tachografy

Ponadto dzięki rozporządzeniu nr 165/2004, którego większość przepisów wejdzie w życie od marca 2016 roku, będą stosowane tzw. inteligentne tachografy. Będą one wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia mające gwarantować ochronę przed manipulacjami. Z jednej strony nowy typ tachografu ma zapewnić łatwiejszą obsługę, natomiast z drugiej strony nowe zastosowania mają wyeliminować możliwość fałszowania aktywności kierowcy, co ma w konsekwencji poprawić bezpieczeństwo na drodze.

Inteligentne tachografy będą rejestrowały podobne parametry do obecnych tachografów cyfrowych, jednak będą wyposażone w dodatkowe funkcje, w tym podłączenie do systemu nawigacji satelitarnej. Dzięki temu pozycja pojazdu zostanie automatycznie odnotowana nie tylko na początku i końcu trasy, ale także w jej trakcie. Pozwoli to służbom kontrolnym na dokładne przeanalizowanie trasy kierowcy i porównanie danych z informacjami zarejestrowanymi przez tachograf.

Ponadto wszystkie próby manipulacji będą rejestrowane przez tachograf i zdalnie przesyłane do służb kontrolnych pracujących na drodze. Takie pojazdy będą w pierwszej kolejności zatrzymywane i dokładnie kontrolowane.

Autorem odpowiedzi jest: 

Adam Janus

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel