Jak sprawdzić, czy kierowca nie ingeruje w zapisy tachografu - system viaTOLL

Jak sprawdzić, czy kierowca nie ingeruje w zapisy tachografu - system viaTOLL

29.08.2015

Firmy transportowe często spotyka przykra niespodzianka, ponieważ kierowcy, chcąc zyskać na czasie, dopuszczają się różnych manipulacji w pracę tachografu. Wykrycie takich nielegalnych praktyk przez służby kontrolne skutkuje wysokimi karami, a ponadto firma i zarządzający transportem trafiają na czarną listę ITD. Jak ustrzec się przed skutkami nielegalnego zachowania kierowcy? Można skorzystać z systemu viaTOLL

Celem weryfikacji prawidłowość zapisu przebiegu auta, inspektorzy ustalają proces załadunku lub rozładunku towaru i porównują te informacje z listem przewozowym. Zdarza się często, że kierowcy w trasie nie korzystają z niedozwolonych urządzeń, natomiast wykorzystują je podczas załadunków i rozładunków. Często wymaga to przestawiania pojazdów, co wpływa na przerwanie odpoczynku kierowcy. Brak zarejestrowanych pojazdów w trakcie załadunków albo rozładunków może wzbudzać podejrzenie, że operacja ta odbywała się z użyciem niedozwolonego urządzenia.

Wykorzystanie systemu viaTOLL do weryfikacji zapisów tachografu

Ponadto służby kontrolne mogą korzystać z systemu viaTOLL oraz sieci stacji preselekcji wagowych, żeby zweryfikować przebieg trasy auta. Na ich podstawie mogą ustalić położenie pojazdu w danym czasie i porównać je z jego przebiegiem zarejestrowanym przez tachograf. System preselekcji wagowej rejestruje dane samochodu, w tym jego numer rejestracyjny, zdjęcie, dokładnie określa lokalizację auta, podając miejscowości, numer drogi oraz współrzędne GPS. Dodatkowo system podaje prędkość pojazdu oraz naciski poszczególnych osi.

Podobnie ITD wykorzystuje system viaTOLL, który rejestruje przejazd po płatnych odcinkach dróg. Inspektorzy muszą wtedy poprosić o dane operatora systemu.

Ważne: Również sami przedsiębiorcy mogą skorzystać z takiego rozwiązania. Każda firma transportowa ma dostęp do informacji dotyczących zarejestrowanych przejazdów swoimi ciężarówkami po płatnych odcinkach.

Inne sposoby weryfikacji zapisów tachografu

  1. Należy weryfikować faktyczną trasę przejazdu z danymi zarejestrowanymi przez tachograf.

  2. Trzeba pobierać dane zarówno z karty kierowcy, jak i tachografu i na tej podstawie prowadzić analizę danych jazdy, przerw oraz odpoczynków kierowcy.

  3. Trzeba przeprowadzić analizę używanych kart w tachografie w celu sprawdzenia, czy kierowca nie używał karty, której nie jest właścicielem lub nie jeździł bez karty włożonej do tachografu.

  4. Można wykonać wydruk zdarzeń oraz awarii z tachografu i sprawdzić podejrzane informacje, takie jak jazda bez karty, błąd czujnika ruchu, przerwa zasilania i inne ostrzeżenia o potencjalnych manipulacjach.

  5. Można dokupić dodatkowe oprogramowanie służące do kontroli, które dostarcza informacji na temat potencjalnych naruszeń zabezpieczeń tachografu lub prób manipulacji w jego prawidłową pracę.

Autorem odpowiedzi jest: 

Adam Janus

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel