Kara za przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu

Kara za przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu

28.05.2015

Czy kierowca, przedsiębiorstwo i osoba zarządzająca transportem są automatycznie zagrożeni karą za przekroczenie przez kierowcę maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu? Czy przekroczenie czasu jedynie o 15 minut może być potraktowane przez kontrolera ulgowo? Jakie są skutki takiego wykroczenia i jak wygląda procedura nakładania kary?

Wszystko zależy od przyczyny naruszenia. W trakcie kontroli na drodze, kontrolujący mają kontakt bezpośrednio z kierowcą i to od niego pozyskają informacje, jaka była przyczyna tego naruszenia.

Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu – kara dla kierowcy

Jeśli kierowca stwierdzi, czy to w oświadczeniu czy też w przesłuchaniu, iż on sam przyczynił się do tego naruszenia i inne osoby nie miały na to wpływu - zostanie on ukarany.

Konsekwencją takiego postępowania kierowcy będzie mandat karny wydany zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o transporcie drogowym, tj. 100 za pierwszą godzinę przekroczenia oraz 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę przekroczenia. W stosunku do kierowcy ustawodawca nie przewidział tolerancji (15 minut). Jeśli było to jedno naruszenie i do tego niewielkie, to sprawa powinna się na tym zakończyć.

Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu – kara dla przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem

W przypadku przedsiębiorcy czy osobie zarządzającej transportem kary nie są nakładane automatycznie. W ich przypadku kontrolujący musi dowieść, iż wina leży po ich stronie, a naruszenia są wielokrotne i poważne (np. 5 godzin przekroczenia).

Zastosowanie będzie mieć załącznik nr 3 ustawy, który przewiduje na terenie naszego kraju:

  • tolerancję pierwszych 15 minut

  • kara 100 zł - za przekroczenie powyżej 15 minut do jednej godziny

  • kara 200 zł - za każdą następną rozpoczętą godzinę

Przedsiębiorca, natomiast może skorzystać z zapisu art. 92 b ustawy o transporcie drogowym, który mówi, że w przypadku gdy zapewnił on właściwą organizację i dyscyplinę pracy umożliwiając tym samym kierowcom przestrzeganie przepisów, nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku. Oczywiście musi poprzeć to dowodami w postaci argumentacji dostępnych w kodeksie pracy uwidocznionych w aktach kierowcy, którymi to przywoływał go do należytego przestrzegania przepisów.

Jeżeli przedsiębiorca jest zarazem osobą zarządzającą to zgodnie z art. 92 a ust. 5 ustawy stosuje się wyłącznie odpowiedzialność administracyjną wobec niego.

Kara za naruszenia związane z czasem pracy kierowcy

Zarządzający może także być ukarany za naruszenia związane z czasem pracy kierowcy. Jednak w przypadku pojedynczych naruszeń wykrytych w czasie kontroli drogowej jest to wątpliwe.

Powodem nałożenia grzywny w postaci mandatu karnego na zarządzającego będzie na pewno wykrycie wielu naruszeń w tym również wielu poważnych. Ma tu bowiem zastosowanie lp. 15 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie drogowym gdzie dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku jest karane dwoma tysiącami złotych mandatu.

Autorem odpowiedzi jest: 

Jakub Wolański, doradca ds. transportu

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel