Zwolnienie z opłacania składek ZUS to pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania składek ZUS to pomoc publiczna

22.07.2020

Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie z opłacania należności składkowych za marzec, kwiecień lub maj 2020 roku otrzymał pomoc publiczną – przypomniał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanym komunikacie.

Jak wyjaśnił ZUS na swojej stronie internetowej, zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE).

Kwota udzielonej pomocy publicznej w formie zwolnienia z obowiązku opłacania należności zawarta jest w informacji o rozpatrzeniu wniosku. Kwota udzielonej pomocy publicznej wyrażona jest w walucie polskiej (zł) oraz euro. Kurs euro ustalany jest na dzień udzielenia pomocy.

Źródło:
www.zus.pl

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel