Udział w kursie zawodowym na skutek skierowania przez pracodawcę a czas pracy

Udział w kursie zawodowym na skutek skierowania przez pracodawcę a czas pracy

Joanna Suchanowska

20.08.2015

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczącej wliczenia do czasu pracy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika. Jedynie w odniesieniu do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Kodeks pracy określa zasady zaliczania czasu takiego szkolenia do czasu pracy. Szkolenia w zakresie bhp (wstępne jak i okresowe) odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Do czasu pracy wliczamy szkolenia bezpośrednio związane z wykonywaną pracą

W przypadku innego rodzaju szkoleń udział pracownika w szkoleniach organizowanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wlicza się do jego czasu pracy tylko wówczas, gdy uczestnictwo w tego rodzaju szkoleniu jest dla pracownika obowiązkowe.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Do czasu pracy należy zaliczyć szkolenie mające charakter praktyczny i bezpośrednio związane z charakterem wykonywanej pracy oraz mające podnieść szczególne kwalifikacje pracownika (wyrok z 25 stycznia 2005 r., I PK 144/04)

Jeżeli natomiast szkolenie ma charakter fakultatywny, a udział w szkoleniu organizowanym lub wskazanym przez pracodawcę nie należy do zakresu podstawowych obowiązków pracownika określonych w art. 100 Kodeksu pracy, to należałoby przyjąć, iż w przypadku uczestnictwa pracownika w takim szkoleniu, nie będzie mu przysługiwała rekompensata za czas przeznaczony na szkolenie.

Pracownik został skierowany na szkolenie - czas jego trwania trzeba wliczyć do czasu pracy

Jeżeli pracownicy zostali skierowani przez pracodawcę na szkolenie (ich udział w kursie stanowił realizację polecenia pracodawcy) pracodawca powinien wliczyć czas szkolenia do czasu pracy.

Jeżeli szkolenie odbywało się również poza godzinami pracy, to pracodawca będzie obowiązany do wypłacenia pracownikom wynagrodzenie za nadgodziny.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel