Planowanie czasu pracy niepełnoetatowca w skróconym tygodniu pracy

Planowanie czasu pracy niepełnoetatowca w skróconym tygodniu pracy

Emilia Wawrzyszczuk

11.02.2016

Czas pracy niepełnoetatowca w skróconym tygodniu pracy należy planować w taki sposób, aby zapewnić pracownikowi wypracowanie obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Sztywne określenie liczby godzin pracy pracownika zatrudnionego na część etatu w poszczególnych dniach może się w tym przypadku nie sprawdzić.

Rozkład czasu pracy niepełnoetatowca

Rozkład czasu pracy sporządza się na okresy rozliczeniowy lub okresy krótsze - ale obejmujące co najmniej 1 tydzień. Sporządzony rozkład pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Pracodawca nie musi tworzyć rozkładów czasu pracy, jeśli:

  • rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1 Kodeksu pracy, albo z umowy o pracę;

  • w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm czasu pracy - w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik;

  • na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady ruchomego czasu pracy;

  • na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Pracodawca ma obowiązek sporządzić rozkłady czasu pracy dla pracownika, jeżeli nie mają miejsce żadne z wymienionych wyżej przypadków,

Planowanie czasu pracy niepełnoetatowca

Planowanie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu powinno być elastyczne. Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego pracodawca powinien określić liczbę godzin do przepracowania i dopiero wtedy rozplanować te godziny na dni pracy (sporządzić rozkład).

Pracownik niepedagogiczny zatrudniony na 1/2 etatu złożył wniosek o zastosowanie skróconego tygodnia pracy (praca 4 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie). We wrześniu 2015 r. miesięczny czas pracy to 88 godzin, a pracownik wypracował 90 godzin (18 dni x 5 godzin), czyli o 2 godziny za dużo.
W przedstawionym przypadku rozkład czasu pracy został ustalony w umowie o pracę i strony postanowiły, że pracownik będzie świadczył pracę od poniedziałku do czwartku po 5 godzin dziennie. Takie sztywne określenie godzin pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy nie sprawdzi się w opisanej sytuacji.
W poszczególnych miesiącach inny może być bowiem rozkład dni roboczych i świąt, a co za tym idzie różny będzie wymiar czasu pracy do przepracowania. Należy podkreślić, ze pomimo przepracowania większej liczby godzin niż wynikająca z wymiaru czasu pracy w omawianym przypadku nie doszło do przekroczenia norm czasu pracy. Wystąpiły natomiast godziny ponadwymiarowe, za które pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi normlane wynagrodzenie.

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel