Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

29.07.2015

Choroba udokumentowana zwolnieniem lekarskim przerywa urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego. Po powrocie do pracy ma on prawo wykorzystać pozostałą część urlopu w terminie ustalonym z pracodawcą.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

  • urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Jeżeli zatem wniosek urlopowy pracownika obejmował 14 dni urlopu, ale okres ten został przerwany z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, to pracownik po powrocie do pracy korzysta z pozostałych dni urlopu (np. wykorzysta pozostałe 4 z 14 zaplanowanych dni urlopu) i w ten sposób spełni wymóg wykorzystania w jednej części 14 dni urlopu. W przeciwnym razie mogłoby dojść do sytuacji, w której pracownik przerywający swoje urlopy zwolnieniami lekarskimi nigdy nie miałby możliwości wykorzystania 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. Wymiar jego urlopu by się wyczerpał i nie dysponowałby 10-dniowym urlopem, który po zwolnieniu lekarskim mógłby jednorazowo wykorzystać.

Jeżeli zatem pracownik złożył wniosek urlopowy obejmujący co najmniej 14 dni urlopu, w trakcie którego wystąpiło zwolnienie lekarskie, to ten wniosek nie jest anulowany. Pracownik po powrocie ze zwolnienia i ustaleniu terminy wykorzystania urlopu, korzysta w dalszym ciągu z urlopu, o który zawnioskował przed zwolnieniem lekarskim.

Pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy po zakończeniu zwolnienia pracownik korzysta z pozostałej części urlopu, czy też ponownie powinien wykorzystać 10 dni urlopu by mieć zapewnione 14 dni nieustannego wypoczynku?
Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego pracownik ma prawo wykorzystać pozostałą część urlopu w terminie ustalonym z pracodawcą, a zatem nie musi to być bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Pracownik nie musi brać dodatkowych dni urlopu, aby mieć nieprzerwany 14-dniowy wypoczynek.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Rumik, radca prawny

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel