Wymiar urlopu pracownika młodocianego nie zależy od stażu pracy

Wymiar urlopu pracownika młodocianego nie zależy od stażu pracy

Iwona Kusio-Szalak

29.07.2015

Wymiar urlopu wypoczynkowego młodocianego nie jest zależny od stażu pracy i wynosi w roku kalendarzowym 26 dni roboczych niezależnie od dodatkowych dni wolnych od pracy. Z chwilą ukończenia 18 lat, jeżeli prawo do urlopu młodociany uzyskał przed ukończeniem 18 lat, wymiar urlopu w tym roku kalendarzowym ulega zmniejszeniu do 20 dni.

Prawo do pierwszego urlopu młodocianego

W pierwszym roku pracy urlop wypoczynkowy młodocianego wynosi w sumie 38 dni roboczych, z których 12 dni przysługuje mu po 6 miesiącach pracy i nie są one wliczane do wymiaru urlopu rocznego.

Oznacza to, że młodociani mają prawo zarówno do urlopu po sześciu miesiącach, jak i po roku pracy. Stąd młodociany, który przepracował rok, może wypoczywać łącznie 38 dni roboczych.

Prawo do kolejnego urlopu młodocianego

Prawo do następnego urlopu młodociany uzyskuje w każdym następnym roku kalendarzowym w dniu 1 stycznia. W następnych latach pracy, z początkiem roku kalendarzowego aż do ukończenia 18 lat, urlop wynosi 26 dni roboczych.

Z chwilą ukończenia 18 lat, jeżeli prawo do urlopu młodociany uzyskał przed ukończeniem 18 lat, wymiar urlopu w tym roku kalendarzowym ulega zmniejszeniu do 20 dni.

Zatrudniamy uczniów w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy na okres od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015. Pierwszy urodził się 11 sierpnia 1999 r., drugi 10 czerwca 1999 r. Proszę o podanie ile każdy z nich może wykorzystać urlopu w okresie lipiec i sierpień. Każdy wykorzystał w okresie ferii zimowych 5 dni urlopu.
Młodociani zostali zatrudnieni w dniu 1 września 2014 r. Wobec czego w pierwszym roku pracy z dniem 1 kwietnia 2015 r. młodociani nabyli prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego wynikające z przepracowania 6 miesięcy, natomiast prawo do 26 dni urlopu nabyliby z upływem roku pracy, tj. z dniem 1 września 2015 r., jeśli nadal pozostawaliby w zatrudnieniu. Z uwagi na to, iż w okresie ferii zimowych wykorzystali 5 dni urlopu, pozostałe 6 dni urlopu wypoczynkowego powinni wykorzystać do dnia ustania zatrudnienia, czyli do 30 czerwca 2015 r.

Autorem odpowiedzi jest: 

Iwona Kusio-Szalak

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel