Urlop ojcowski od 2016 roku – wykorzystanie, dzielenie, ochrona stosunku pracy

Urlop ojcowski od 2016 roku – wykorzystanie, dzielenie, ochrona stosunku pracy

Emilia Wawrzyszczuk

19.10.2016

Dłuższy okres wykorzystania, możliwość dzielenia na części oraz większa ochrona stosunku pracy ojców po zakończeniu okresu korzystania z przysługującego prawa – to zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego od 2 stycznia 2016 r.

Dłuższy okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego nie dłużej niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Ze względu na brak przepisów przejściowych nowe przepisy obejmują wszystkich pracowników-ojców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są uprawnieni do urlopu ojcowskiego i z tego prawa jeszcze nie skorzystali. Z urlopu ojcowskiego do drugich urodzin dziecka może więc skorzystać pracownik, którego dziecko urodziło się np. w listopadzie 2014 r. i który do listopada 2015 r. nie wykorzystał tego urlopu.

Dzielenie urlopu ojcowskiego na części

Chociaż wymiar urlopu ojcowskiego pozostaje bez zmian – nadal przysługuje w wymiarze do 2 tygodni, zmianie uległy zasady jego wykorzystywania. Po 1 stycznia 2016 r. pracownik ojciec może podzielić urlop na nie więcej niż dwie części, z których każda będzie musiała obejmować co najmniej tydzień.

Urlop ojcowski - gwarancja powrotu na stanowisko

Nowe przepisy wzmacniają również trwałość stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów ojcowskich. Obecnie pracodawca musi przyjąć pracownika powracającego z urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel